Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. august 2022, nedeľa
 

Na Akadémii PZ začali študovať prví študenti Univerzity tretieho veku

04. 10. 2016

akademia-treti-vek

Projekt Univerzita tretieho veku Akadémie Policajného zboru v Bratislave  už funguje v praxi. Dňa 28. septembra 2016 sa na pôde akadémie uskutočnila slávnostná imatrikulácia, ktorou bolo oficiálne do študentského stavu prijatých 120 študentov-seniorov.

Univerzitu tretieho veku schválil Akademický senát podľa zákona o vysokých školách. Jej hlavným poslaním je poskytovať záujmové vzdelávanie starším občanom, ktoré prebieha v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, rovnako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania.

Slávnostná imatrikulácia na APZ

Podstatou projektu je poskytnúť priestor pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach ľuďom v seniorskom veku. Je jedným z kľúčov k zvyšovaniu kvality života v spoločnosti založenej na vedomostiach.  Tým, že vytvára vysokohodnotný životný program seniorom, prispieva ku kvalitnému vypĺňaniu ich voľného času. Pomáha im integrovať sa do spoločnosti v nových podmienkach, v ktorých žijú v období prechodu do dôchodku i počas dôchodku.

Slávnostná imatrikulácia na APZ

Študenti Univerzity tretieho veku po ukončení prvého všeobecného ročníka budú môcť študovať v štyroch študijných blokoch:

  1. vyšetrovanie,
  2. právne zameranie,
  3. kriminalisticko-forenzný blok,
  4. sebarealizácia osobnosti seniora.

Štúdium trvá tri roky a je rozdelené na semestre. Jeden semester jedného študijného bloku tvorí spolu sedem sústredení v rozsahu 2 vyučovacích hodí, a to  formou prednášok, seminárov, konzultácií, ako aj praktických cvičení a exkurzií. Študentom Univerzity tretieho veku Akadémie PZ prednášajú vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a uznávaní odborníci z praxe.

Pozrite si fotogalériu z imatrikulácie

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby