Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2023, piatok
 

Na čo si dať pozor na Ukrajine

15. 08. 2013

znak PZ SR

Pred cestou do zahraničia odporúčame zistiť si informácie o povinnej výbave vozidla, ktorá musí byť v súlade so zákonmi danej krajiny, napríklad na Ukrajine je jej súčasťou hasiaci prístroj. 

Slováci sa na území Ukrajiny najčastejšie dopúšťajú priestupkov na úseku cestnej premávky, a to prekročenie najvyšších povolených rýchlostí, nerešpektujú dopravné značky a dopravné zariadenia. Často chýba vybavenie vozidla povinnou výbavou. Napríklad  na Ukrajine je jej súčasťou aj hasiaci prístroj. V obci je najvyššia povolená rýchlosť 60 km/h, mimo obce 90 km/h, na rýchlostnej ceste 110 km/h a na diaľnici 130 km/h.

Ak naši občania cestujú k východným susedom s vozidlom, ktorého nie sú majiteľom, (ich meno nie je uvedené v osvedčení o technickom preukaze) je potrebné mať pri sebe overené splnomocnenie od majiteľa vozidla. Ukrajinské colné aj policajné orgány môžu takéto potvrdenie vyžadovať.

Poplatky za používanie ukrajinských diaľnic motorovými vozidlami, ktoré sú registrované v iných krajinách sa nevyžadujú. V prípade riešenia dopravného priestupku je policajt oprávnený spísať administratívny zápis a postúpiť ho na správne konanie. Policajti nie sú oprávnení riešiť priestupky na mieste finančnými pokutami v hotovosti, pokuty sa platia cez banky alebo oficiálne účty.

V prípade núdze sa môžu slovenskí turisti obrátiť na nasledovné telefónne čísla:

- konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Kyjeve: +0380/44/2340606, 2346007

- diplomatická služba ZÚ Kyjev: +380/674665618

- Generálny konzulát  SR v Užhorode: +380/312/ 613495

- diplomatická služba GK Užhorod: +380 503178719

- požiarna ochrana: 101

- polícia: 102

- rýchla zdravotná pomoc: 103

- záchranný systém: 112