Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Na dovolenku len s platným cestovným pasom či občianskym preukazom

21. 03. 2014

znak PZ SR

Každý rok pred letnou turistickou sezónou polícia eviduje nárast počtu žiadostí o vydanie cestovných pasov pre dospelých i deti. Ročne vydáme v priemere 250 tisíc cestovných pasov.

Dňom 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. To znamená, že už takmer dva roky nie je možné zapísať údaje o dieťati do cestovného pasu rodiča. Každý občan SR mladší ako 15 rokov, ktorý cestuje do zahraničia musí mať vlastný cestovný doklad.

Mnohí už v tomto období uvažujú nad výberom letnej dovolenky, zájazdov či pobytov. Preto už teraz odporúčame občanom skontrolovať si platnosť cestovného pasu, či občianskeho preukazu, ako aj doklady svojich detí. V súčasnosti je ideálne obdobie na vybavenie dokladov bez dlhého čakania. Prvé tri mesiace v roku sú obdobím, kedy býva najnižší  počet prijatých žiadostí o vydanie dokladu. Toto obdobie je zvlášť vhodné najmä na vybavenie cestovných pasov pre malé deti. A keďže teraz uplynú dva roky od kedy nie je možné uskutočniť zápisy do pasov rodičov, predpokladáme ešte väčší záujem o ich vydanie ako zvyčajne. Ten začína pred dovolenkovým obdobím už v máji, čo prináša zvýšený záujem občanov najmä o vydanie cestovného pasu. Pri cestách do vízových krajín (napríklad Egypt, Turecko) treba brať do úvahy, že cestovný pas musí byť platný napríklad najmenej šesť mesiacov po udelení víza alebo opustení krajiny. O požadovanej dĺžke platnosti cestovného pasu z dôvodu udelenia víz, prípadne ostatných podmienok cestovania, je potrebné informovať sa na konkrétnom zastupiteľskom úrade štátu, do ktorého občan cestuje.

Ako vybaviť pas pre dieťa

Žiadosť o vydanie cestovného pasu si môže občan podať na ktoromkoľvek oddelení dokladov, nemusí to byť iba v mieste trvalého bydliska. Rodič predkladá k žiadosti o vydanie cestovného pasu rodný list dieťaťa, správny poplatok, prípadne aj skôr vydaný cestovný pas  dieťaťa a svoj občiansky preukaz, príp. cestovný pas, ak nie je držiteľom občianskeho preukazu. Ak sú rodičia rozvedení alebo nezosobášení, žiadosť o vydanie môže podať ktorýkoľvek z nich, súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

Správne poplatky

Vydanie cestovného pasu pre občana staršieho ako 16 rokov stojí 33 eur, pre občana od 6 do 16 rokov 13 eur a pre občana mladšieho ako 6 rokov 8 eur. Za vydanie cestovného pasu do dvoch pracovných dní zaplatí občan trojnásobok príslušnej sadzby a do 10 pracovných dní dvojnásobok príslušnej sadzby. Informáciu o vyhotovení nového dokladu je možné žiadateľovi zaslať prostredníctvom služby SMS notifikácia alebo e-mail notifikácia v rámci celého Slovenska. Táto služba nie je pre žiadateľa spoplatnená.

Platnosť cestovného dokladu

Deťom do 6 rokov sa vydá cestovný pas s platnosťou na 2 roky, osobám mladším ako 16 rokov sa vydá cestovný pas s platnosťou na 5 rokov a občanom nad 16 rokov sa vydá cestovný pas s platnosťou na 10 rokov. Ak osoba staršia ako 16 rokov, ktorá už má platný cestovný pas požiada o vydanie ďalšieho, druhý cestovný pas sa vydá s platnosťou na 5 rokov.

Ako sa vyhnúť stresu pri fotení detí

Ideálne je deti vopred na fotenie pripraviť. Podrobne im vysvetliť a popísať ako celý proces prebieha. Naši pracovníci majú s fotením malých detí bohaté skúsenosti i trpezlivosť. Mnohé oddelenia sú vybavené hračkami i detským kútikom. Detičky, ktoré nevedia samostatne sedieť sa fotografujú tak, že rodič si oblečie špeciálnu „zásteru“, ktorá bude tvoriť pozadie fotografie a dieťatko si zoberie na ruky alebo posadí na kolená tak, že si ho chrbátikom oprie o seba. Fotenie sa opakuje, pokiaľ nie je dieťa pre potreby dokladu vhodne zachytené.

Splnomocnenie na cestu s iným než rodičom

Dieťa, ktoré necestuje s rodičom sa podľa slovenského zákona o cestovných dokladoch nemusí preukázať súhlasom rodiča. Čo sa týka podmienok cestovania iných krajín, odporúčame občanom informovať sa pred cestou napr. na príslušnom zastupiteľskom úrade krajiny, alebo cestou ministerstva zahraničných vecí, či krajina do ktorej dieťa cestuje takýto súhlas vyžaduje.

Čo v prípade straty pasu

V prípade, že nemôžete nájsť svoj cestovný doklad, jeho stratu alebo odcudzenie je potrebné bezodkladne ohlásiť na oddelení dokladov alebo mimo stránkových hodín na  obvodnom oddelení Policajného zboru, ak dôjde k udalosti v zahraničí, tak na zastupiteľskom úrade SR. Za stratu alebo odcudzenie neplatného cestovného pasu sa zvýšený správny poplatok nevyberá. V prípade, ak občan stratil, alebo mu ukradli cestovný pas, jeho stratu či krádež oznámil polícii a potom ho našiel, v žiadnom prípade ho nemôže ďalej používať. Je potrebné ho odovzdať na oddelení dokladov. Môže sa totiž stať, že ak sa pri kontrole občan preukáže cestovným pasom, ktorý je evidovaný v databáze stratených a odcudzených dokladov, môže byť podozrivý zo zneužitia tohto dokladu, pričom vstup na územie iných krajín mu nebude umožnený, alebo si  môže spôsobiť ďalšie nepríjemnosti, náklady a stratu času.