Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Nové elektronické doklady pre cudzincov

01. 04. 2014

znak PZ SR

Od 1. apríla 2014 oddelenia cudzineckej polície na Slovensku vydávajú nový typ dokladu o pobyte pre cudzincov s kontaktným elektronickým čipom.  Vydávanie nového elektronického dokladu o pobytetzv. eDoPP karty -  je súčasťou  projektu Elektronická identifikačná karta, ktorý ministerstvo vnútra buduje v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvojaElektronické občianske preukazy, tzv. eID karty, vydáva SR  už štyri mesiace – od 1. decembra 2013.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 
Rovnako ako eID karty, aj eDoPP karty budú slúžiť ako autentifikačný prostriedok v elektronickej komunikácii. Do elektronického čipu  novej eDoPP karty možno zapísať všetky údaje v rozsahu a za podmienok určených predpismi upravujúcimi pobyt cudzincov na území SR a elektronický podpis.  Doba platnosti dokladu závisí od účelu pobytu, ktorý cudzinec u nás získa. Za samotné vydanie novej eDoPP karty sa platí správny poplatok 4,50 €. Cudzinecká polícia ročne vydáva cca 20-tisíc kusov dokladov o pobyte.

Držiteľ elektronického dokladu o pobyte, ktorý plánuje využívať elektronické služby, môže požiadať o aktiváciu čipu, čiže si zvolí svoj bezpečnostný osobný kód  - BOK.  Kód slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami fyzických a právnických osôb a postupne aj s informačnými systémami verejnej správy.  Automaticky sa zablokuje po piatom nesprávnom zadaní, odblokovať ho bude možné len na policajnom útvare, rovnako ako keď držiteľ svoj BOK zabudne.

Vzor karty eDoPP - predná strana

Vzor karty eDoPP - zadná strana so zobrazeným kontaktným čipom

Ak sa držiteľ rozhodol pre využívanie elektronických služieb a  určil si svoj  BOK, pri preberaní nového dokladu s kontaktným čipom má možnosť požiadať pracovisko cudzineckej polície o vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu zaručeného elektronického podpisu /ZEP/, táto možnosť platí kedykoľvek počas platnosti dokladu, nielen pri jeho vydaní na pracovisku. Ak sa držiteľ rozhodne pre používanie ZEP, pri preberaní eDoPP karty si zvolí svoj ZEP PIN  a môže si zvoliť aj ZEP PUK. Vydanie  certifikátu s platnosťou na 5 rokov bude bezplatné.

ZEP nie je možné získať, je možné ho len vytvoriť. Na vytvorenie ZEP pomocou eDoPP karty sú potrebné v nej uložené kryptografické kľúče a kvalifikovaný certifikát. Podmienkou je mať nainštalovaný program pre prácu s eDoPP kartou a čítačku čipových kariet kompatibilnú s eDoPP kartou. Každý cudzinec, ktorý si aktivuje BOK, bude mať možnosť v prípade záujmu bezplatne dostať jednu čítačku.

Vzor eDoPP karty v čítačke

Softvérové vybavenie pre čítačku a eDoPP kartu – ovládače pre čítačku, klienta pre eDoPP kartu a  aktiváciu ZEP, vrátane návodov na inštaláciu, je možné stiahnuť.  Postup pri vytváraní ZEP je rovnaký ako pri elektronických občianskych preukazoch.