Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2022, utorok
 

O post prezidenta PZ sa uchádzali štyria kandidáti, podmienky účasti vo výberovom konaní splnili dvaja

09. 12. 2020

logo Policajného zboru SR

Na ministerstve vnútra v stredu 9. novembra 2020 komisionálne otvorili obálky s prihláškami kandidátov na post prezidenta Policajného zboru. O tento post prejavili záujem 4 uchádzači. Výberové konanie rezort vnútra vyhlásil 28. septembra, prihlášky bolo možné zasielať do 30. novembra 2020.

Prvé zasadnutie výberovej komisie otvoril štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner. Členovia komisie pred otvorením obálok schválili rokovací poriadok (PDF, 173 kB) s podrobnosťami o spôsobe hodnotenia uchádzačov a o spôsobe rozhodovania, zvolili si tiež predsedu.

„Tento dokument ministerstvo vnútra zverejní na svojom webovom sídle, rovnako ako životopisy postupujúcich uchádzačov, ktorí budú čoskoro pozvaní na pohovory,“ spresnil minister vnútra Roman Mikulec.

Komisia, v ktorej má okrem polície a ministerstva vnútra zastúpenie aj Generálna prokuratúra SR, Akadémia PZ v Bratislave, Odborový zväz polície a Úrad inšpekčnej služby posudzovala, či uchádzači splnili podmienky stanovené v zákone č. 73/1998 o štátnej službe. Okrem iných najmenej 10-ročnú prax v Policajnom zbore, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a špecializované policajné vzdelanie.

Obálky s prihláškami uchádzačov na zasadnutí výberovej komisie

Uchádzači mali predložiť aj svoju vlastnú koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru.

Podmienky účasti vo výberovom konaní splnili dvaja uchádzači:

 • plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík, dočasný prezident Policajného zboru
 • plk. JUDr. Štefan Hamran, veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ.

V ďalšej fáze výberového konania bude 7-členná komisia na pohovoroch hodnotiť riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti a ďalšie zručnosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie prezidenta Policajného zboru.

Komisia potom predloží ministrovi vnútra zápisnicu o priebehu výberového konania s odporúčaniami. Minister vnútra podľa zákona do 15 dní predloží Výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR svoju voľbu. Výbor po verejnom vypočutí kandidátov odporučí Romanovi Mikulcovi vymenovať jedného z nich do funkcie prezidenta PZ. Ak odporúčanie členovia výboru nevydajú, ministerstvo vnútra bude musieť výberové konanie zopakovať. 

Výbery aj na ostatné riadiace pozície v polícii

Výberové konanie pred komisiou namiesto netransparentného priameho menovania už minister vnútra zaviedol aj pre ostatné riadiace pozície v polícii. Od novembra 2020 je účinné nové interné nariadenie, na základe ktorého sa napríklad výbery na tzv. vyššie riadiace funkcie zverejňujú aj na webe MV SR. Aktuálne sa už hľadajú noví krajskí i okresní policajní riaditelia, ako aj šéfovia odborov a úradov Prezídia PZ a ďalších sekcií MV SR.

Výberové konanie pred komisiou bude mať ústnu časť, ich súčasťou však môže byť aj písomná časť a pri niektorých funkciách aj psychologické posúdenie osobnostných predpokladov či psychofyziologické overenie pravdovravnosti policajta. Pre komplexné posúdenie úrovne uchádzača možno využiť aj inštitút osobného pohovoru.

„Takýmto spôsobom chceme dosiahnuť, aby vedomosti, zručnosti, schopnosti mali za každých okolností prednosť pred protekciou, či ostrými lakťami, pretože niet inej cesty ako spraviť z policajnej služby celoživotné poslanie pre čestných a pracovitých ľudí a z Policajného zboru dôveryhodnú a verejnosťou akceptovanú ustanovizeň,“ povedal minister Roman Mikulec. Zároveň doplnil, že nové pravidlá voľby a menovania prezidenta PZ predstaví na budúci rok v rámci novely zákona o štátnej službe.

Členovia výberovej komisie na funkciu prezidenta PZ

 1. plk. JUDr. Ivan Fufaľ (nominant ministerstva vnútra),
 2. mjr. JUDr. Marek Kordík, PhD. LL.M (nominant Prezídia PZ),
 3. pplk. Mgr. Marián Mikula (nominant Odborového zväzu polície v SR),
 4. JUDr. Jaroslav Spišiak (nominant ministerstva vnútra),
 5. JUDr. Jozef Szabó (nominant Generálnej prokurátúry SR),
 6. plk. Doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD. (nominant rektorky Akadémie PZ v Bratislave),
 7. plk. Mgr. Róbert Zaplatílek (nominant riaditeľa Úradu inšpekčnej služby).

Foto: MV SR, Vladimír Benko

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

 • e-SLUŽBY MV SR
  Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby