Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Občania odovzdali počas tretej zbraňovej amnestie vyše 3000 zbraní

09. 06. 2015

zbranova-ilustrak2

V rámci tretej zbraňovej amnestie občania odovzdali na policajných útvaroch 3035 zbraní a 36 326 kusov streliva. Informovali o tom 8. júna 2015 na tlačovej konferencii podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák a viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel. Zbraňová amnestia trvala šesť mesiacov od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015 a občania mohli počas nej beztrestne odovzdať na útvaroch Policajného zboru nelegálne držané zbrane a strelivo.

Po úspešných dvoch amnestiách vyhlásených v rokoch 2005 a 2009, kedy občania odovzdali takmer 8000 zbraní, minister vnútra očakával, že by sa toto číslo mohlo zaokrúhliť na 10.000, čo sa aj splnilo. "Dohromady sa získalo v rámci všetkých troch amnestií na Slovensku približne 11.000 zbraní,“ povedal minister vnútra.

Viceprezident PZ Ľubomír Ábel s ministrom Robertom Kaliňákom
Viceprezident PZ plk. Ľubomír Ábel s ministrom Robertom Kaliňákom na tlačovej konferencii

Najviac zbraní - 453 bolo odovzdaných pri tretej zbraňovej amnestii v Žilinskom kraji a najmenej - 214 v Trenčianskom kraji.  Občania najviac zbraní odovzdali v máji (vyše 1017), teda v posledný mesiac zbraňovej amnestie, najmenej zbraní bolo odovzdaných vo februári (270).

Prevencia

Projekt zbraňovej amnestie označil minister vnútra za úspešný, význam zbraňovej amnestie spočíva podľa neho hlavne v prevencii. Cieľom každej zbraňovej amnestie bolo znížiť počet nelegálne držaných zbraní, a tým aj riziko, že by sa s nimi mohla v budúcnosti páchať trestná činnosť.  „Aj vďaka zbraňovej amnestii počet trestných činov spáchaných so strelnou zbraňou klesol takmer o 60 percent," zdôraznil Robert Kaliňák.  Konkrétne zo 440 takýchto skutkov v roku 2004 na 177 v roku 2014.

Skúmanie zbraní 

Odovzdané zbrane a strelivo sú podrobené balistickému skúmaniu na pracoviskách Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ. Občania majú možnosť si zbraň zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane.  Prípadne budú môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Spraviť tak môžu do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia z policajného útvaru, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

V predchádzajúcich dvoch kolách zbraňovej amnestie bola veľká väčšina zbraní zlegalizovaná, to znamená, že občania o ne prejavili záujem. Pre ilustráciu z celkového počtu takmer 8000 odovzdaných zbraní prepadlo v prospech štátu vyše 600.

Zbraňová amnestia pre balistikov Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru nekončí zákonom určeným dňom ukončenia amnestie, ale spracovaním poslednej odovzdanej zbrane a náboja. Minister vnútra odhaduje, že preskúmanie všetkých zbraní bude ukončené priebehu 1,5 až dvoch rokov. Z doteraz preskúmaných zbraní nebolo zistené spáchanie trestného činu ani s jednou z nich.

Zloženie odovzdaných zbraní

Občania odovzdávali počas tretej zbraňovej amnestie predovšetkým lovecké zbrane (lovecké brokovnice, opakovacie a samonabíjacie guľovnice, kombinované lovecké zbrane a malokalibrovky), ktoré tvoria asi 40 percent z odovzdaných zbraní.  Ďalších 42 percent boli krátke palné zbrane, predovšetkým rôzne pištole a revolvery. Samopaly, útočné pušky a guľomety tvoria cca 8  percent a zvyšných 10 percent sú ostatné zbrane (perkusné, podomácky upravené a vyrobené zbrane, vzduchovky, expanzné zbrane, historické zbrane, hlavné častí a súčasti zbraní). Na políciu priniesli občania aj zbrane pochádzajúce z 19. storočia, ako aj z obdobia 1. a 2.svetovej vojny.

Štatistické informácie tretej zbraňovej amnestie

Predchádzajúce zbraňové amnestie

Prvá zbraňová amnestia trvala 12 mesiacov od 14. apríla 2005 do 14. apríla 2006. Odovzdaných bolo pri nej 3463 zbraní. Druhá zbraňová amnestia trvala sedem mesiacov od 1. novembra 2009 do 31. mája 2010. Odovzdaných bolo 4367 zbraní.