Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. apríl 2024, streda
 

Ocenenie policajtov z misií

17. 12. 2010

P2

Za svedomité a príkladné plnenie služobných úloh pri vyslaní na výkon štátnej služby v zahraničí a za vzornú reprezentáciu Policajného zboru Slovenskej republiky v zahraničí udelil prezident Policajného zboru „Medailu za službu v Policajnom zbore III. stupňa“ a „Čestný odznak Policajného zboru“ piatim príslušníkom Policajného zboru, ktorí ukončili pôsobenie v misiách Európskej únie EULEX na území Kosova a EUMM v Gruzínsku.

Uvedené ocenenia odmeneným policajtom v mene prezidenta Policajného zboru osobne odovzdal 1. viceprezident Policajného zboru počas oficiálneho prijatia, ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2010 na Prezídiu PZ. Zároveň všetkým zúčastneným vyjadril poďakovanie za to, že v náročných, neľahkých a často nebezpečných podmienkach fungovania jednotlivých misií dokázali príkladne plniť služobné úlohy, často nad rámec zverených povinností, čím si získali uznanie svojich zahraničných kolegov a boli kladne hodnotení aj vedením jednotlivých misií.

V rámci medzinárodných misií v súčasnosti pôsobí celkovo 15 príslušníkov Policajného zboru, konkrétne v misii EUPM v Bosne a Hercegovine, EULEX v Kosove, EUMM v Gruzínsku, EUBAM na Ukrajine a v Moldavsku a od júna aj v misii EUPOL v Afganistane. Ďalší traja policajti budú na základe úspešného absolvovania výberového procesu vyslaní do uvedených misií na začiatku roka 2011.