Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Od 5. do 14. októbra 2023 sa v dôsledku tranzitnej migrácie obnovujú kontroly vnútornej hranice s Maďarskom, zberné miesto vo Veľkom Krtíši ukončuje činnosť

04. 10. 2023

paragraf

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky predložil na rokovanie kabinetu predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra. Vláda návrh schválila ako reakciu na zavedenie kontrol susedných členských štátov - Česka, Poľska a Rakúska.  Opatrenie bolo prijaté z dôvodu ohrozenia verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti zvýšenou nelegálnou migráciou do krajiny.

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov môže vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoviť, že sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach, a to v rozsahu a spôsobom, ktorý zodpovedá danej situácii.  

Kontroly sa budú vykonávať po celej dĺžke vnútornej hranice Slovenskej republiky s Maďarskom flexibilným spôsobom primerane aktuálnej hrozbe a v závislosti na vývoji bezpečnostnej situácie. MV SR vyčíslilo náklady na zabezpečenie dočasnej obnovy kontrol na vyše 1,4 milióna eur. 

Schválené nariadenie  je v súlade s čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc).

Predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra zdôraznil, že napriek prijatým opatreniam je dôležité riešiť problematiku sekundárnej migrácie na celoeurópskej úrovni. 

"Slovenská republika sa zaviazala, že urobí všetko preto, aby prijaté opatrenia nenarušili život občanov žijúcich v prihraničných oblastiach, najmä tých, ktorí dochádzajú za prácou alebo bývajú v susedných štátoch," doplnil.

Štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič konkretizoval, že budú vytipovávané vozidlá, u ktorých je predpoklad, že sú využívané prevádzačmi:  "Na hraniciach budú aktívni príslušníci polície ako aj príslušníci ozbrojených síl, na 35 hraničných priechodoch, teda 6 príslušníkov na hraničný priechod na 24 hodín,” vysvetľuje štátny tajomník. 

Nariadenie vlády bude účinné od 5. októbra 2023 do 14. októbra 2023. Ministerstvo vnútra SR plánuje udržiavať pravidelný dialóg s Maďarskom a ďalšími partnerskými krajinami s cieľom riešiť bezpečnostné otázky spojené s migráciou. Sú pripravené aj krízové scenáre v prípade, ak by sa tranzitujúce osoby na území Slovenska ždržiavali dlhší čas. 

Záchytný bod vo Veľkom Krtíši ukončuje svoju činnosť

V utorok 3. októbra 2023 sa sa v objekte vo Veľkom Krtíši nachádzalo 20 osôb. Na registráciu bude ďalej využívané zariadenia migračného úradu v Opatovskej Novej Vsi.

Hlavným dôvodom pre zriadenia záchytného bodu vo Veľkom Kríši bola jeho logisticky výhodná poloha. Pokračovanie na tomto  mieste už v súčasnosti nie je možné, a preto sa s vybavovaním začalo v Opatovskej Novej Vsi.
Pobytový tábor migračného úradu v Opatovskej Novej Vsi je primárne určený pre žiadateľov o azyl, ktorí patria medzi zraniteľné skupiny osôb. Z bezpečnostných a zdravotných dôvodov preto bolo nutné vykonať úpravy v tábore tak, aby žiadatelia o azyl a tranzitujúce osoby neprichádzali do kontaktu. 

V tábore bude cudzinecká polícia vykonávať registráciu a lustráciu osôb v národných aj medzinárodných informačných systémoch. Prítomné budú aj mimovládne organizácie, ktoré zabezpečujú doplnkovú starostlivosť.