Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Od budúceho roku sa zvyšuje minimálny vek niektorých vodičov

11. 05. 2012

Od 19. januára budúceho roku dochádza k významnej zmene minimálneho veku na udelenie niektorých vodičských oprávnení. Táto zmena vyplýva z ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktoré boli prebraté do právneho poriadku Slovenskej republiky. Aby sa zmena vekového limitu nepriaznivo nedotkla žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia dotknutých skupín, považujeme za potrebné o tejto skutočnosti verejnosť informovať s dostatočným predstihom.

Zmena sa týka žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, C, CE, D a DE. U žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a CE sa minimálny vek zvyšuje z 18 na 21 rokov. Zmena sa týka teda záujemcov o vodičský preukaz na vozidlá ťažšie ako 3,5 tony a na súpravy týchto vozidiel s prípojným vozidlom presahujúcim najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 750 kg. U žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE sa minimálny vek zvyšuje z 21 na 24 rokov. Ide o budúcich vodičov motocyklov s konštrukčnou rýchlosťou nad 45 km/h alebo objemom motora nad 50 cm3. Ďalej sa zmena týka žiadateľov o vodičské oprávnenie viesť motorové vozidlá určené na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie a tých, ktorý by chceli viesť súpravu takéhoto vozidla s prípojným vozidlom presahujúcim najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 750 kg.

Zmena zákona o cestnej premávke (zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) vyplýva z ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch. Prezídium Policajného zboru s Európskou komisiou konzultovalo možnosť aplikácie prechodných ustanovení u dotknutých žiadateľov, ktorí začali alebo absolvujú vodičský kurz pred 19. januárom 2013 a nespĺňajú podmienku minimálneho veku. Komisia však zastáva názor, že prechodné ustanovenia nie je možné aplikovať a od 19. januára 2013 môže byť vodičské oprávnenie skupiny A, C, CE, D a DE udelené len osobe, ktorá už dovŕšila vek predpísaný smernicou.