Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Ohrození extrémizmom sa cítia predovšetkým mladší obyvatelia Slovenska

05. 04. 2022

opk_prieskum verejnej mienky

Pocit bezpečia v prostredí sociálnych sietí sa znižuje. Ohrození nenávistnými prejavmi sa cítia najmä mladí ľudia vo veku od 18 do 35 rokov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR) realizovaného v súlade s Koncepciou boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024.

Celoslovenský prieskum verejnej mienky Subjektívne vnímanie bezpečia obyvateľmi Slovenskej republiky prebiehal telefonicky v období od 6. do 17. decembra 2021. Zúčastnilo sa ho tisíc osôb vo veku od osemnásť rokov. Respondenti, okrem základných demografických údajov, odpovedali na 15 tematických otázok. Otázky vypracovali odborníci Ministerstva vnútra SR a Centra komunitného organizovania, ktoré podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania.

Sociálne siete

Keďže sa prieskum týkal aj sociálnych sietí a ich vplyvu na vnímanie pocitov strachu, nenávisti či nenávistných prejavov, respondenti tiež odpovedali na otázku, či majú alebo nemajú účet na sociálnej platforme. Takmer 89 % respondentov odpovedalo kladne. Žiadny účet na sociálnej sieti nemá 11,1 % opýtaných občanov SR.

  • Informácie zo sociálnych sietí častejšie preberajú muži než ženy.
  • Pocit strachu po prečítaní statusu alebo vzhliadnutí videapodstatne častejšie prepadáva ženy.
  • V mužoch, častejšie ako v ženách, vzbudzujú strach a pocit nebezpečenstva politické, zdravotné a ekonomické otázky, zatiaľ čo u žien sú to kriminalita, médiá, či spoločenské otázky.

Nenávistné prejavy a extrémizmus

  • Rapídny alebo mierny nárast nenávisti a nenávistných prejavov v spoločenskom diškurze, prípadne adresovanie nenávisti konkrétnym osobám a skupinám obyvateľstva, vnímajú tri štvrtiny opýtaných.
  • Ohrození extrémizmom sa cítia predovšetkým mladší obyvatelia Slovenska (vo veku od 18 do 35 rokov).
  • Obyvatelia Trnavského, Žilinského, Košického a Nitrianskeho kraja vo svojom okolí evidujú vyšší podiel extrémisticky motivovaných skupín a jednotlivcov, ktorí by podľa ich názoru boli schopní spáchať násilný trestný čin, ako obyvatelia ostatných krajov.

Prieskum priniesol aj iné zaujímavé zistenia. Jedným z nich je napríklad aj to, že na subjektívny pocit bezpečnosti a bezpečia majú najväčší vplyv príbuzní, ľudia z okolia, ako aj médiá.