Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

OLAF zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2011

11. 07. 2012

Dňa 3. júla 2012 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF už 12. Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti.

Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov činnosti OLAF-u (ďalej len „Úrad“) dosiahnutých v roku 2011. Úrad riešil v minulom roku 463 prípadov podvodov v súvislosti s prostriedkami Európskej únie. Výsledky vyšetrovaní tohto Úradu viedli k navráteniu 691 miliónov EUR.

„Vďaka našim vyšetrovaniam bola vrátená daňovým poplatníkom značná suma peňazí a veľa páchateľov bolo postavených pred národný súd za zločiny voči rozpočtu Európskej únie. V tejto finančnej klíme má boj proti podvodom a korupcii veľký význam a mal by byť prioritou vo všetkých členských štátoch. OLAF chce upevniť tento boj. Preto sa zameriame na zvýšenie efektívnosti a výsledkov našich vyšetrovaní ako aj na posilnenie spolupráce s našimi partnermi v rámci Európskej únie ako aj mimo nej,“ uviedol generálny riaditeľ OLAF-u Giovanni Kessler.

Správa obsahuje detailný prehľad postupov používaných pri administratívnych vyšetrovaniach OLAFu ako aj konkrétne prípadové štúdie z rôznych sektorov rozpočtu EÚ (napr. pašovanie biodieselu, podvodný tender zo štrukturálnych fondov, korupcia úradníka EÚ delegácie a pod.).

V roku 2011 sa OLAF sústreďoval vo veľkej miere aj na boj proti pašovaniu cigariet pozdĺž východnej hranice Európskej únie.

Výročná správa poskytuje aj informácie o činnosti Dozorného výboru OLAFu, ktorý monitoruje vyšetrovacie aktivity Úradu s cieľom posilnenia jeho nezávislého postavenia tohto Úradu.

Zhrnutie operatívnych činností OLAFu v roku 2011

  • Na základe vyšetrovaní OLAFu bolo do rozpočtu EÚ spätne získaných 691,4 mil. EUR. Išlo o výnimočne vysokú sumu vzhľadom na osobitné okolnosti počas roka (reorganizácia OLAFu a stanovenie nových vyšetrovacích postupov Úradu).
  • Najvyššie znovuzískanie finančných prostriedkov EÚ bolo zaznamenané v sektore štrukturálnych fondov (524,7 mil.), v colnej oblasti (113,7 mil.) a v poľnohospodárskom sektore (34 mil. EUR).
  • Na základe odporúčaní OLAFu a následných právnych krokov v členských štátoch boli odsúdení podvodníci kumulatívne na 511 rokov väzenia a boli uložené finančné pokuty v celkovej výške 155 miliónov EUR.
  • OLAF otvoril 178 nových prípadov, v 80 % z nich bolo následne začaté administratívne vyšetrovanie. Počas roka bolo celkovo uzavretých 208 vyšetrovacích a koordinačných prípadov.
  • Celkovo sa OLAF v roku 2011 zaoberal 463 vyšetrovacími a koordinačnými prípadmi z čoho 122 sa týkalo zamestnancov inštitúcií EÚ, 89 poľnohospodárskeho sektora, 67 oblasti vonkajšej pomoci a 64 prípadov sa týkalo štrukturálnych fondov
  • Pomer otvorených a uzavretých prípadov sa zlepšil a klesol pod číslo 1. Priemerná dĺžka vyšetrovaní sa mierne zvýšila na 29,1 mesiaca. Uvedené čísla sa dajú vysvetliť relatívne vysokým počtom prípadov ukončených počas roka.

Samotnú Výročnú správu si môžete nájsť a stiahnuť zo stránky OLAFu na adrese:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/olaf-report/index_en.htm
 
Zdroj: Tlačová správa OLAFu, Brusel, 3. 7. 2012: