Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Opatrenia zavedené ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom efektívne eliminovali tranzitnú migráciu

22. 11. 2023

logo Policajného zboru SR

Sekundárna tranzitná migrácia je v posledných mesiacoch nosnou témou väčšiny rokovaní na európskej pôde. Slovenská republika pocítila jej negatívne vplyvy už v roku 2022, kedy bol celkový počet tranzitných migrantov 10 872 osôb. K 19. novembru 2023 počet zadržaných osôb vzrástol niekoľkonásobne, a to až na úroveň 46 249 osôb.

Pre porovnanie: v roku 2022 bolo na slovenských hraniciach políciou zadržaných za rovnaké obdobie 8 964 osôb, čo je päťnásobne menej.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok preukázal od prvej minúty nástupu do svojej  funkcie, že má  záujem o komplexné riešenie ochrany hraníc. To sa okamžite odrazilo na výraznom znížení počtov zadržaných osôb.

Za mesiac november, k 19. novembru 2023, bolo takto zadržaných 34 osôb, zatiaľ čo v mesiaci október to bolo 6 809 osôb a v septembri 13 381, kedy išlo zatiaľ o najväčší počet zadržaných osôb.To je v príkrom kontraste s maximálnym počtom zadržaní tranzitujúcich osôb v novembri roku 2022 na úrovni 3 370. 

Napriek pozitívnemu vývoju sa aj naďalej kladie dôraz na preventívne kroky v boji proti prevádzačom a iným organizovaným zločineckým skupinám.

Slovensko tak vysiela jasný signál, že nebude podporovať neoprávnený tranzit osôb cez naše územie a vystavovať ani seba, ani iné členské krajiny bezpečnostným hrozbám. 

„Ukázalo sa, že posilniť ochranu slovenských hraníc malo zmysel. Vzhľadom k prijatým opatreniam, ktoré som začal presadzovať ihneď od nástupu do funkcie ministra vnútra SR, naďalej pevne verím, že sa nám podarí ochrániť našu krajinu pred nelegálnou migráciou a jej možnými negatívnymi následkami,” zdôraznil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. 

Minister vnútra je zároveň v pravidelnom kontakte so zahraničnými partnermi v snahe o koordináciu prijímaných opatrení a zjednotení postojov v stredoeurópskom regióne. Jeho cieľom je presadzovať záujmy štátov V4 na európskej úrovni.