Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2022, piatok
 

Otvárame hranice s ďalšími 16 krajinami, ruší sa povinná karanténa, rozšírené možnosti tranzitu cez Slovensko

09. 06. 2020

hranice-otvorenie-ilustr

Slovensko otvorí hranice s ďalšími 16 krajinami. K Maďarsku, Českej republike a Rakúsku pribudne Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island. S týmito krajinami sa obnovujú tiež všetky formy dopravy. Hranice budú teda otvorené pre 19 krajín.

 

V utorok 9. júna 2020 o tom informoval premiér Igor Matovič. Od stredy 10. júna 7.00 h sa ruší povinná karanténa a ekaranténa pre osoby, ktoré sa vracajú na Slovensko z 19 bezpečných krajín. Platiť bude dobrovoľná domáca karanténa.

"Tieto krajiny konzílium identifikovalo ako bezpečné pre občanov SR," skonštatoval premiér s tým, že platí aj to, že ani obyvatelia daných krajín nie sú hrozbou pre SR. So všetkými štátmi však neplatia bilaterálne dohody, občania by si mali preto overovať, aké podmienky má krajina, do ktorej cestujú.

Bezpečné krajiny"Ruší sa povinná štátna karanténa aj tzv. e-karanténa a prechádza sa na dobrovoľnú domácu karanténu, v prípade, ak ľudia prichádzajú z iných ako týchto 19 bezpečných krajín," vysvetlil tiež premiér. Hlavný hygienik SR Ján Mikas však vyzval ľudí, aby sami kontaktovali regionálny úrad verejného zdravotníctva, išli do domácej izolácie a dali sa otestovať na nový koronavírus.

Pri príchode z ostatných krajín je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu  

To znamená, že osoby, ktoré  vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich dní 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na súčasťou zoznamu 19-tich bezpečných krajín,  sú  povinné pri  hraničnej  kontrole na hranici s Poľskom a Ukrajinou odovzdať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší  ako 96 hodín, ktorý musí byť vyhotovený, alebo preložený v anglickom, nemeckom, českom, alebo slovenskom jazyku. Ak  vstupujú na územie  Slovenskej republiky tam, kde sa hraničná  kontrola nevykonáva, majú povinnosť bezodkladne odovzdať uvedený výsledok negatívneho testu na príslušnom regionálnom  úrade verejného zdravotníctva. Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom  prostredí. Osoby sú  ďalej  povinné podrobiť sa najskôr na 5 deň laboratórnej  diagnostike  na ochorenie Covid19.  Ak bude negatívny, domáca izolácia sa skončí.

HRANIČNÉ KONTROLY

Hraničná  kontrola sa  naďalej  vykonáva len na hranici  s Poľskom a na vonkajšej  hranici  s Ukrajinou. Na týchto  hraniciach bude polícia kontrolovať dodržiavanie opatrenia hlavného hygienika. Platí  zásada, že tieto hranice  je možné  prekročiť len  na otvorených  hraničných  priechodoch.

Naďalej platí povinnosť osobám s prechodným, alebo  trvalým pobytom na území SR pri návrate z Poľskej republiky, pokiaľ ich  pobyt na území  Poľskej republiky  nepresiahol 48 hodín,  preukázať sa tlačivom o dodržaní  lehoty (PDF, 97 kB).

TRANZIT CEZ ÚZEMIE SR

Slovensko umožňuje cez hranice s Poľskom a Ukrajinou  vykonať tranzit cez naše  územie bez predchádzajúceho súhlasu MV SR  aj  občanom všetkých ostatných členských štátov EÚ a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa navracajú  domov – do štátu, ktorého sú občanmi. Túto skutočnosť preukážu polícii pri hraničnej kontrole predložením cestovného dokladu (dokladu totožnosti alebo cestovného pasu).

Tranzit občanov ostatných členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov cez územie Slovenskej republiky do členského štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt, je naďalej podmienený odsúhlasením MV SR.  Požiadať o udelenie súhlasu s tranzitom cez územie Slovenskej republiky odporúčame minimálne 2 pracovné dni pred zamýšľaným vstupom a tranzitom cez územie Slovenskej republiky. /Žiadosť spolu s naskenovaným dokladom o pobyte možno zaslať aj priamo  na adresu TA.13G4@KGA3SLK.S3FLFQ@./

Od 10. júna môžu tranzitovať cez Slovensko aj

  •  osoby s prechodným alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi;
  • štátni príslušníci tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý či prechodný pobyt. Pri vstupe na územie SR sa musia preukázať negatívnym testom RT-PCR, nie starším ako 96 hodín, vyhotoveným v anglickom, nemeckom, českom či slovenskom jazyku, alebo do niektorého z týchto jazykov preloženým.

Vo všetkých štyroch prípadoch sú cestujúci povinní prejsť územím SR bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu, a to vrátane času na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt.

RÚŠKA

Rovnako sa zmenia aj podmienky pre nosenie ochranných rúšok na verejnosti. Od stredy bude nosenie rúšok na verejnosti do vzdialenosti dva metre len odporúčané, ak dôjde k stretnutiu s cudzími ľuďmi. Vo vnútri budú rúška povinné, na pracovisku ostanú však len odporúčané, ak ľudia budú od seba vzdialení aspoň dva metre. 

Podrobnosti na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zdroj: MV SR, TASR, Úrad vlády, Úrad verejného zdravotníctva SR

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby