Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Počas vianočných sviatkov bude polícia dohliadať na dodržiavanie protipandemických opatrení

22. 12. 2020

vozidlo polície, vianočný strom

Od 19. decembra platí na Slovensku zákaz vychádzania.  Slovenská republika prijala opatrenia proti šíreniu pandémie, na ktorú denne umierajú ľudia. V tejto súvislosti by preto malo byť pre každého prvoradé opatrenia rešpektovať a čo najviac sa zdržiavať doma. Informácie o zákaze vychádzania a výnimky sú známe, pokiaľ sa na vás nevzťahuje žiadna výnimka, je potrebné zostať doma.

 

Poriadkoví a železniční policajti okrem služby v služobných vozidlách vykonávajú  aj pešiu hliadkovú činnosť. Kontrolujú lokality so zvýšenou koncentráciou osôb ako sú železničné stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a podobne.

Dopravní policajti náhodne kontrolujú vodičov na hlavných cestných ťahoch, taktiež sa zameriavajú  na dodržiavanie zákazu vychádzania.

Policajti dohliadajú aj dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, čiže povinnosť nosenia rúšok v interiéri aj v exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení, obmedzené fungovanie prevádzok a podobne.

Polícia pritom úzko spolupracuje s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a poskytuje im na požiadanie potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení spadajúcu do ich pôsobnosti. 

 Komunikujte

Pri kontrolách  je veľmi dôležité komunikovať s príslušníkmi PZ a vysvetliť dôvody opustenia svojho obydlia.

Policajný zbor si uvedomuje, že určitý pohyb je nevyhnutný aj počas zákazu vychádzania. Policajti pri hodnovernom preukázaní účelu cesty budú voči občanom postupovať ústretovo. Majme všetci na pamäti, že obmedzenie má mať najväčší dopad na spoluobčanov, ktorí nerešpektujú akékoľvek opatrenie a nezáleží ím na tom, či vírusom nakazia svojich blízkych alebo aj úplne neznámych ľudí.

Pre uľahčenie presunu a pre urýchlenie kontroly odporúčame obyvateľom hodnoverne preukázať účel presunu. Povinnosť to nie je, ale môžete mať pri sebe napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, doklad z nákupu a podobne

Každý prípad porušenia opatrení polícia posudzuje individuálne, pričom vždy prihliada na všetky okolnosti situácie i samotnú osobu previnilca. V zmysle zákona o priestupkoch pri určení druhu sankcie a jej výmery policajt berie do úvahy závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, pohnútky a osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol už za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.

Sankcie zostávajú ako doposiaľ, na mieste v blokovom konaní do výšky 1000 eur, v správnom konaní do 1659 eur. Výber pokút skutočne nie je prioritou polície. Podobne ako u iných priestupkov, zameriava sa na prevenciu a na dodržiavanie zákonov a nariadení.Ak dávate na stromček horiace sviečky, buďte v pozore, aby ste nemuseli volať kolegov hasičov

Policajný zbor želá pokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa šťastných kilometrov pri bezpečnej jazde bez nehôd a viac vzájomnej ohľaduplnosti a trpezlivosti.