Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Podnikatelia „vytunelovaním“ spoločnosti za pomoci fiktívnych zmlúv ukrátili veriteľov o 2,5 mil. eur

30. 08. 2011

logo

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil troch podnikateľov z trestného činu poškodzovania veriteľa. Konatelia dvoch obchodných spoločností sa zlúčili a účelovými zmluvami pripravili svojich veriteľov celkovo o viac ako 2,5 mil. eur. Teraz čelia obvineniu z trestného činu poškodzovania veriteľa, za čo im hrozí trest odňatia slobody, Ľubomírovi F. (47) a Ľubošovi P. (49) na tri až osem rokov a Tomášovi J. (35) na jeden až päť rokov.

 

V septembri 2004 bola v Žiline založená obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi, recyklácia kovového a nekovového odpadu a šrotu. Približne po roku od založenia spoločnosti jej bolo bankou poskytnutých viacero úverov. Tie banka poskytla na financovanie prevádzkových potrieb. V tom čase boli na žilinskú spoločnosť prevedené aj vlastnícke práva ďalšej spoločnosti so sídlom v Žiline. Tej však od mája 2003 bolo inou bankou poskytnutých viacero úverov. Tak sa žilinská spoločnosť stala dlžníkom už druhej banke. Tretej banke žilinská spoločnosť dlžila za úver poskytnutý na vysokozdvižný vozík. Žilinská spoločnosť mala voči bankám dlh vo výške takmer 3 mil. eur. Úvery mali banky zabezpečené záložným právom na rôzny hnuteľný a nehnuteľný majetok žilinskej spoločnosti. Tá však poskytnuté úvery až do príchodu nového spoločníka splácala.

V septembri 2008 vstúpila do žilinskej spoločnosti nová spoločnosť, ktorej konateľom je Ľubomír F. Spoločnosť Ľubomíra F. sa teda stala spoločníkom žilinskej spoločnosti napriek tomu, že mala nesplatené pohľadávky voči najmenej trom veriteľom o čom však Ľubomír F. vedel. Následne koncom septembra a začiatkom októbra žilinská spoločnosť uskutočnila dve valné zhromaždenia. Na nich boli vymenení konatelia spoločnosti za Ľuboša P. a Tomáša J.

 

V snahe vyhnúť sa splateniu záväzkov žilinskej spoločnosti, Ľubomír F. inicioval konateľov Ľuboša P. a Tomáša J. k uzatvoreniu viacerých účelových zmlúv. Tie spolu uzatvorili v mesiacoch september až december 2008. Išlo najskôr o fiktívne mandátne a kúpnopredajné zmluvy medzi Ľubošom P. a Ľubomírom F. Na ich základe mal Ľubomír F. vykonať pre žilinskú spoločnosť rôzne služby. Služby však boli fiktívne. Malo ísť o odborné, konzultačné a sprostredkovateľské služby. Taktiež malo ísť o prípravu a predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu. Za tieto služby Ľubomír F. žilinskej spoločnosti vyfakturoval viac ako 115 tisíc eur.  Nič z uvedeného ale nevykonal. Spoločnosť Ľubomíra F. tiež fiktívne prenajímala žilinskej spoločnosti maštaľ za vyše 3 tisíc eur mesačne. Celkovo žilinská firma Ľubomírovi F. zaplatila za október až december 2008 takmer 10 tisíc eur. Okrem toho, sa za mesačný poplatok takmer 10 tisíc eur Ľubomír F. zaviazal, že pre žilinskú spoločnosť zabezpečí výkup druhotných surovín na Záhorí. Žiadne služby však v skutočnosti nevykonal. Takýmto spôsobom zmarili uspokojenie pohľadávok najmenej trom veriteľom o viac ako 135 tisíc eur.

Neskôr Ľubomír F. uzatvoril ďalšie fiktívne zmluvy s druhým z konateľov žilinskej spoločnosti, Tomášom J. Išlo o kúpne zmluvy, ktorých predmetom mali byť technologické zariadenia, nákladné a prípojné vozidlá, kovové kontajnery a vysokozdvižný vozík. Ceny predmetov kúpy boli podhodnotené. Ľubomír F. za žiaden predmet kúpy žilinskej spoločnosti nezaplatil a dlžnú sumu započítal za fiktívne pohľadávky. Takou pohľadávkou bola napr. zmluvná pokuta vo výške 6 mil. eur. Pokuta mala byť za to, že žilinská spoločnosť neskoro darovala spoločnosti Ľubomíra F. bezodplatne všetky svoje pohľadávky. Pohľadávky žilinskej spoločnosti boli vo výške 9 mil. eur. Zmarili tak uspokojenie pohľadávok veriteľov žilinskej spoločnosti o viac ako 124 tisíc eur.

 

Polícia vykonala viacero expertíz, výsluchov a zaistila množstvo listinných dôkazov. Podľa policajných zistení boli fiktívne zmluvy podpisované po dohode a na pokyn Ľubomíra F. Ten mal prevod majetku žilinskej spoločnosti na jeho spoločnosť organizovať a riadiť. Na pokyn Ľubomíra F. mala žilinská spoločnosť prestať splácať svoje pohľadávky veriteľom už koncom roka 2008. Žilinská spoločnosť tým spôsobila škodu svojim veriteľom dlžnou sumou viac ako 2,5 milióna eur. Vyšetrovateľ preto obvinil, Ľubomíra F., Ľuboša P. a Tomáša J. z trestného činu poškodzovania veriteľa, za čo im hrozí trest odňatia slobody od jedného do ôsmich rokov. Obvinení sú stíhaní na slobode.