Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Policajná akadémia bude mať novú prorektorku

08. 09. 2020

akademia-pz-ilustr

Minister vnútra sa v pondelok 7. septembra 2020 stretol s rektorkou Akadémie Policajného zboru Luciou Kurilovskou, ktorá mu predstavila budúcu prorektorku pre celoživotné vzdelávanie  Klaudiu Marczyovú. Po schválení jej nominácie Akademickým senátom bude do funkcie vymenovaná ministrom vnútra.

Minister vnútra Roman Mikulec ocenil doterajšie pôsobenie policajnej akadémie, o ktorú je medzi študentmi veľký záujem, a očakáva, že si naďalej  udrží svoj kredit. „V rukách policajnej akadémie je do veľkej miery budúcnosť policajného zboru, pretože odborne pripravení policajti môžu naštartovať nevyhnutné zmeny, ktoré zvýšia dôveryhodnosť a atraktívnosť polície."

Rektorka Akadémie PZ Lucia Kurilovská informovala ministra vnútra Romana Mikulca o činnosti školy. Uistila ho, že pedagógovia vo vzdelávaní sledujú najnovšie trendy a majú na zreteli čo najužšie prepojenie teórie a praxe. Ako uviedla, celoživotné vzdelávanie považuje za jednu z priorít. Svedčí o tom aj zastrešenie tejto agendy novou prorektorkou. „Uvedomujeme v akej dobe dynamickej dobe žijeme a ako je osobnostne, profesionálne, ale i ľudsky dôležité neustále sa vzdelávať. Robíme všetko pre to, aby sme ako vzdelávacia inštitúcia k naplneniu tejto požiadavky vytvorili podmienky." 

Stretnutie na MV SR

Nová prorektorka bude zastrešovať najmä oblasť ďalšieho vzdelávania s dôrazom na vzdelávanie policajtov. Policajná akadémia už v súčasnosti realizuje viacero kurzov. Napr. kurz pre policajných manažérov, kurz v špeciálnych výsluchových miestnostiach, kde sa pozornosť venuje obetiam. Víziou je klásť dôraz aj na vzdelávanie policajtov v oblasti domáceho násilia, počítačovej kriminality a vykonávaniu služobných zákrokov. Ako budúca prorektorka uviedla, "naším cieľom je, aby kurzy celoživotného vzdelávania boli čo najefektívnejšie. Aby sme reagovali na aktuálne požiadavky, vedieme živý dialóg priamo s odborníkmi z praxe. Len tak sa priblížime reálnym potrebám spoločnosti."

Doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.

Pôsobí na akadémii od roku 1993, kde nastúpila po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje akademické vzdelanie zavŕšila v roku 2010 získaním vedecko-pedagogického titulu v odbore ochrana osôb a majetku. Je predsedníčkou Akademického senátu Akadémie Policajného zboru, počas svojho pôsobenia bola garantom a organizátorom medzinárodných vedeckých podujatí a riešiteľka grantového projektu Služobných zákrokov  a aplikácie zásad pri ich vykonávaní.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Štátna vysoká škola univerzitného typu. Jej poslaním je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská rezortu vnútra a ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb. Okrem ďalšieho vzdelávania sa na jej pôde rozvíja vedecké poznanie vo vedných a študijných odboroch a poskytuje vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia, rigorózneho, habilitačného a inauguračného konania. Svoju činnosť začala otvorením akademického roka 1992/93 dňa 1.10.1992. Za ten čas bránami akadémie prešlo tisíce úspešných absolventov.