Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

Policajti v škôlke, škole

07. 05. 2010

V oblasti prevencie platí pravidlo: „Na prevenciu snáď nikdy nie je zavčasu !“ Aj z tohto dôvodu sa príslušníci Policajného zboru rozhodli realizovať preventívny projekt pre deti predškolského veku a prvých ročníkov základných škôl.

Preventívny projekt ,,Póla radí deťom“ je určený pre deti predškolského veku (5 až 6 ročné deti) a prvákov základných škôl. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom tohto projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť.

Realizáciu projektu zabezpečujú pracovníci prevencie krajských riaditeľstiev Policajného zboru a okresných riaditeľstiev Policajného zboru na Slovensku. Preventívny projekt vznikol a realizoval sa od roku 2005 v materských škôlkach v bratislavskom kraji. V priebehu mája a júna tohto roka sa deti stretnú s policajtmi v škôlkach a školách na celom Slovenku.

Deti sa za hodinu s policajtom dozvedia veľa poučných vecí. Ide približne o hodinové stretnutie detí a policajta, na ktorom sú informácie podané hravou formou prostredníctvom pracovného listu. Sprievodcom pracovným zošitom je predškoláčka Póla.

• Póla formou príbehu vysvetľuje deťom riziká, ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi.
• Rozpráva im o dopravných predpisoch, ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní alebo keď idú na prechádzku.
• Kamarátka Póla ich upozorní aj na možné spôsoby ako si chrániť zdravie.
• Oboznamuje ich s prácou polície a ako majú privolať pomoc, keď ju budú potrebovať.

Tieto vedomosti nadobúdajú deti formou doplňovania, dopisovania, lúštenia alebo prerozprávania poučných príbehov za pomoci nakreslených obrázkov. Pracovný list je sprevádzaný samotnými vstupmi detí. Informácie, ktoré získajú z pracovného listu si môžu vyskúšať za pomoci policajta na modelových situáciách zo života.

Na záver stretnutia si deti vyskúšajú rolu policajta, oboznámia sa s niektorými pomôckami, ktoré policajt používa pri práci. Stretnutie sa končí venovaním pracovného zošita deťom, letáčika o súťaži, do ktorej sa môžu za pomoci rodičov zapojiť, pastelkami a reflexným smajlíkom.

Policajti už majú za sebou niekoľko stretnutí s deťmi. Pólu i policajtov si deti ihneď obľúbili. Nadšenie a zvedavosť detí je obrovská a tak plánované hodinové stretnutia sa častokrát predĺžia aj na dve hodiny. Pozitívny ohlas na projekt je i zo strany riaditeľov predškolských a školských zariadení.

Projekt je realizovaný v spolupráci s Generali Slovensko poisťovňou, a. s.


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby