Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Polícia efektívne odhaľuje aj nelegálne používanie rušičiek

14. 08. 2012

znak PZ SR

Polícia sa okrem dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zameriava aj na kontrolu použitia tzv. rušičiek vodičmi vozidiel, ktoré podliehajú povinnosti platbe mýta, ako aj kontrolu najväčších prípustných hmotností vozidiel a jazdných súprav.

Kontrolu uskutočňujú policajti na vymedzených úsekoch ciest, za ktorých užívanie sa platí mýto, keďže vodiči sa nelegálnym použitím rušičky snažia obísť jeho platbu. Polícia sa v spolupráci s pracovníkmi Telekomunikačného úradu SR zameriava najmä na vozidlá podliehajúce tejto povinnosti, ako aj na kontrolu spojenú s meraním hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla v súlade s platnou legislatívou.

Počas takejto celoslovenskej preventívnej akcie minulý týždeň v stredu (8. augusta) policajti odhalili až 57 priestupkov prekročenia najvyššej prípustnej hmotnosti vozidiel a jazdných súprav a aj použitie tzv. rušičky. Pri spoločnej kontrole pracovníkov Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky s Krajským dopravným inšpektorátom v Žiline, policajti odhalili už deň pred spomínanou akciou (7.augusta) prípad používania rušičky. Po preventívnej akcii však policajti nepoľavili, kontrolu rušičiek a ich nelegálne používanie monitorovali ďalej. Iba deň po spomínanej akcii sa polícii v spolupráci s pracovníkmi Telekomunikačného úradu SR podarilo na severnej D1 pri Liptovskom Mikuláši zadržať štyri rušičky. Ich používateľmi boli vodiči kamiónov, jeden z nich mal vo vozidle dokonca dve rušičky.

Polícia sa v spolupráci s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky snaží zamedziť používaniu nepovolených rušičiek, ktoré svojou prevádzkou úmyselne rušia najmä navigačné signály siete GPS, ako i iných sietí. Koncom júna sa nám spoločne s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky podarilo dokonca odhaliť vozidlo, po ktorom bolo Interpolom vyhlásené medzinárodné pátranie z dôvodu jeho krádeže v Nemecku, pričom vodič používal rušičku, čo však nie je jediný zaznamenaný prípad.

Polícia kontrolu rušičiek a ich nelegálne používanie monitoruje a darí sa jej efektívne tieto prípady odhaľovať. Pri takýchto akciách však odhaľuje aj porušovanie dopravných predpisov. Najčastejšie sú to priestupky spáchané nedodržaním rýchlosti, ale aj zlým technickým stavom vozidla.

Polícia bude v spolupráci s Telekomunikačným úradom SR v podobných akciách pokračovať aj naďalej, nakoľko nepovoleným používaním rušičiek sa vodiči vozidiel snažia obísť najmä platbu mýta. V prípade jazdy bez uhradenia mýta hrozí vodičovi podľa zákona o elektronickom výbere mýta pokuta v blokovom konaní vo výške 700 eur. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky však môže uložiť tomu, kto takto poruší zákon o elektronických komunikáciách, pokutu do výšky 300 000 eur ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, a pokutu do výšky 1 000 eur, ak ide o fyzickú osobu.