Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2022, pondelok
 

Polícia je pripravená na povodňovú situáciu na Slovensku

04. 06. 2013

znak PZ SR

V súvislosti so zhoršujúcou sa povodňovou situáciou na Slovensku prijalo Prezídium Policajného zboru opatrenia bezpečnostného charakteru. Policajní funkcionári spolupracujú so samosprávami jednotlivých miest a obcí, v ktorých sú zriadené krízové štáby, pri ochrane života, zdravia a majetku občanov.

Na pokyn prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara sťahuje polícia techniku do terénu (člny, ťažkú techniku a iné), najmä na kritické miesta oblastí povodia Dunaja.

Už od včera je zabezpečený zvýšený výkon služby na ohrozených miestach. Policajti sú občanom nápomocní v maximálnej miere a intenzívne spolupracujú a technicky podporujú ostatné záchranné zložky. Situáciu budeme monitorovať na území celého Slovenska a vo zvýšenej miere v ohrozených oblastiach. Vo zvýšenom počte sa budú pohybovať hliadky na služobných motorových vozidlách označujúcich príslušnosť k Policajnému zboru.

V prípade potreby budeme uzatvárať komunikácie a odkláňať premávku. Zvýšený dohľad budeme vykonávať najmä na hrádzach a v blízkosti vodných tokov. Dôrazne žiadame občanov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenia a pokyny policajtov.

Nezdržiavajte sa, pokiaľ to nie je nevyhnutné, v záujme ochrany vlastného života a zdravia v blízkosti rozvodnených tokov. Mobilné zábrany slúžia ako prevencia proti vzniku škôd. Nevystavujte sa preto riziku a nepoužívajte ich pri sledovaní rozvodnených tokov. Pravidelne sledujte informácie o vývoji situácie na vodných tokoch v masmédiách. Nebuďte ľahostajní ani voči svojmu okoliu, najmä voči osamelo žijúcim osobám a seniorom. Informujte ich o zvýšenej opatrnosti a o možnosti v prípade potreby kontaktovať políciu. Odstráňte vaše motorové vozidlá, prípadne iný hnuteľný majetok z blízkosti ohrozených miest. Zodpovedným prístupom zvýšite svoju bezpečnosť a ochranu života, zdravia i majetku. Policajné hliadky majú oprávnenie na zakázanie vstupu do rizikových oblastí, aby zabránili zbytočným tragédiám. Polícia preto vyzýva verejnosť k ústretovému správaniu a k spolupráci.

Polícia žiada ľudí, ktorí sú v najkritickejších oblastiach, aby boli v prípade nutnej evakuácie pripravení. To znamená, nachystali si doklady a cennosti na jedno miesto, aby si ich mohli čo najrýchlejšie zobrať so sebou. Ak dôjde k evakuácií, polícia bude zabezpečovať ochranu majetku, aby nedošlo k rabovaniu a vykrádaniu domov evakuovaných ľudí.

V prípade potreby sa kedykoľvek obráťte na políciu osobne alebo telefonicky na číslach 158 alebo 112 . V rozsahu vlastných síl a prostriedkov okamžite vykonáme opatrenia pri ochrane života, zdravia a majetku a v prípade potreby zabezpečíme spoluprácu s ostatnými záchrannými zložkami. 

O aktuálnych obmedzeniach v doprave a opatreniach prijímaných políciou budeme verejnosť priebežne informovať. 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby