Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Polícia je pripravená zabezpečiť nerušený priebeh volieb do NR SR

06. 03. 2012

znak PZ web

Viceprezident Policajného zboru plk. JUDr. Ľubomír Ábel: „Polícia je v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky pripravená na zabezpečenie pokoja, nerušeného priebehu volieb, ako aj ochrany verejného poriadku.“ 10. marca tohto roka budú policajné hliadky venovať zvýšenú pozornosť ochrane sídiel volebných komisií, miestností, ich okoliu ako aj sídlu Ústrednej volebnej komisie.

V mestách a obciach budú dohliadať na verejný poriadok nielen motorizované, ale aj pešie policajné hliadky. V teréne budú aj príslušníci kriminálnej polície. V prípade potreby budú pripravené aj ďalšie špeciálne policajné útvary a pyrotechnici. „Podľa vývoja bezpečnostnej situácie sme pripravení prijať priebežne aj ďalšie opatrenia, aby bol priebeh volieb do národnej rady nerušený,“ zdôraznil viceprezident Ľubomír Ábel. Dostatočný počet policajtov bude zabezpečovať aj sprievod pri prevoze výsledkov volieb z obvodných volebných komisií do Ústrednej volebnej komisie. Na zabezpečovaní nerušenej prípravy a priebehu volieb polícia spolupracuje aj s Ústrednou volebnou komisiou, obvodnými úradmi a obcami.

„Pre konania v prípadoch podozrení z trestných činov súvisiacich s voľbami sme vyčlenili dostatočný počet výjazdových skupín. Každý prijatý podnet alebo trestné oznámenie pre podozrenie z trestnej činnosti, či priestupku preveríme,“ povedal viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel. Osobitnú pozornosť venujeme prípadom takzvaného „kupovania hlasov“. Ide o trestný čin volebnej korupcie (§336a), ktorý pribudol v Trestnom zákone 1. septembra minulého roka. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť. A to s cieľom, aby volil určitým spôsobom, nedovolil určitým spôsobom, alebo nevolil vôbec, prípadne sa nezúčastnil volieb. Polícia v súčasnosti eviduje tri podnety pre podozrenie z trestného činu volebnej korupcie. Jeden v Bratislave a dva v Poprade. V jednom z prípadov v Poprade začal včera vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii trestné stíhanie vo veci. Vyšetrovanie pokračuje. Bližšie informácie bude možné v prípade poskytnúť po ukončení prebiehajúcich procesných úkonov. Páchateľom trestného činu volebnej korupcie hrozí trest odňatím slobody až na dva roky a v niektorých prípadoch na jeden až päť rokov. Trestným činom je aj bránenie vo výkone ústavného práva voliť, a to v prípadoch ak tak niekto koná voči inému násilím, hrozbou násilia alebo lsťou. Vtedy ide o trestný čin marenia prípravy a priebehu volieb a referenda (§351 Trestného zákona). Páchateľom hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Rovnaký trest hrozí aj tomu, kto vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, prípadne iným hrubým spôsobom marí výkon ústavných práv. Právo voliť si budú môcť za splnenia zákonných podmienok uplatniť aj osoby predvedené na policajné útvary, zaistené osoby, osoby umiestnené v celách policajného zaistenia, podozrivé osoby, ktorým bola obmedzená osobná sloboda, ako aj osoby zadržané alebo zatknuté v deň konania volieb.

Každý volič je povinný sa pred hlasovaním vo voľbách do národnej rady preukázať dokladom totožnosti, teda občianskym preukazom. Občania by si mali platnosť dokladu totožnosti včas skontrolovať a v prípade potreby zabezpečiť nový doklad. Polícia vychádza v ústrety občanom, upravila stránkové hodiny na ich vydávanie. Včas vybaví všetky žiadosti, ktoré budú podané na oddeleniach dokladov príslušných polícii najneskôr do 11-tej hodiny štvrtok 8. marca tohto roka. Národné personalizačné centrum ministerstva vnútra zabezpečí výrobu a distribúciu týchto občianskych preukazov tak, aby mohli byť vydané žiadateľom nasledujúci deň, teda 9. marca. V tento deň bude možné vyzdvihnúť si doklady až do 15-tej hodiny.

Akékoľvek poznatky, ktoré môžu smerovať k prípadom možného narušenia prípravy a priebehu volieb, ako aj protiprávnej činnosti v súvislosti s volebnou korupciou je potrebné bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru, alebo na bezplatné telefónne číslo 158.