Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Polícia odhalila ďalšie nehospodárne nakladanie s majetkom FNM

30. 09. 2011

logo male

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil dvoch bývalých členov Výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Podľa policajných zistení neoprávneným rozhodnutím umožnili Juraj K. ako podpredseda a Jozef V. ako člen výkonného výboru FNM použiť majetok fondu na úhradu neexistujúceho peňažného právneho záväzku. V rozpore so svojimi povinnosťami pripravili fond národného majetku o viac ako 1,2 milióna eur. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Stíhaní sú na slobode.

Od roku 2001 bol fond národného majetku stranou v súdnom konaní. Predmetom sporu bol majetok z privatizácie, ktorý bol podľa FNM prevedený na iného majiteľa v rozpore so zákonom a bez súhlasu fondu. FNM bol vtedy akcionárom spoločnosti, ktorá takýmto spôsobom majetok previedla. V roku 2002 súd vyhovel FNM a vydal na majetok v spore predbežné opatrenie – zakázal jeho predaj, prenájom alebo založenie. Predbežné opatrenie trvalo až do júna 2006. FNM v tom čase už nebol akcionárom spoločnosti, preto podľa odvolacieho súdu pominuli dôvody predbežného opatrenia.

V roku 2007 získala tento majetok trenčianska spoločnosť. Nový majiteľ okamžite požiadal FNM o náhradu škody vo výške viac ako 1,8 milióna eur. Podľa jeho tvrdení táto škoda mala spoločnosti vzniknúť predbežným opatrením súdu. Fond nárok zamietol v celom rozsahu, urobil tak aj v roku 2009. Majiteľ nedoložil žiadnu dokumentáciu, ktorá by výšku a nárok odškodnenia preukazovala. V máji 2010 majiteľ podal na súd žalobu na náhradu škody. Tentoraz v žalobe žiadal od fondu odškodnenie viac ako 1,4 milióna eur. Polícia zistila, že po podaní žaloby majiteľ spoločnosti inicioval niekoľko stretnutí so zástupcami FNM. Do dvoch mesiacov, v júli 2010 FNM s trenčianskou spoločnosťou uzatvoril dohodu o urovnaní. Stalo sa tak v čase, keď o nároku majiteľa na odškodnenie súd ešte nevytýčil ani prvé pojednávanie, a vo veci nerozhodol. Neexistovalo právoplatné rozhodnutie súdu, teda takýto záväzok podľa právnej analýzy neexistoval. Právny zástupca fondu v tom čase tiež predložil členom výkonného výboru fondu záporné stanovisko a nárok spoločnosti označil ako neopodstatnený. Napriek tomu Dohodu o urovnaní za fond podpísali Juraj K. podpredseda výkonného výboru a Jozef V. člen výkonného výboru FNM SR. V dohode uznali zodpovednosť FNM za tvrdenú škodu a určili trenčianskej spoločnosti náhradu vo výške viac ako 1,2 milióna eur. Jozef V. ešte v ten istý deň nariadil prevod sumy na účet majiteľa trenčianskej spoločnosti.

Na základe dôkaznej situácie v týchto dňoch z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku vyšetrovateľ obvinil 49-ročného Juraja K. a 53-ročného Jozefa V. V prípade dokázania viny hrozí bývalým členom výkonného výboru fondu národného majetku trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Stíhaní sú na slobode.