Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Polícia prijíma ďalšie opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti na cestách

27. 04. 2012

radar

V súvislosti s blížiacimi sa dňami pracovného pokoja, pracovného odpočinku a štátneho sviatku v období od 27. apríla do 2. mája tohto roka a v období od 4. mája do 9. mája tohto roka prijala polícia ďalšie opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti na cestách. Na celom území Slovenska sa budú policajti sústrediť na objasňovanie priestupkov spáchaných porušením pravidiel cestnej premávky v spojení s kontrolou dodržiavania povinnosti vodiča nepožiť alkoholické nápoje a omamné látky pred a počas jazdy. Policajné kontroly budú najmä v obciach a mestách, na vjazdoch a výjazdoch z nich.

Polícia v prvom štvrťroku eviduje 3.065 dopravných nehôd, o 468 menej ako v minulom roku (3.533). Počet nehôd sa oproti predchádzajúcemu roku znížil o 15,3%, intenzita dopravy sa však zvýšila o 4,1%. (PDF, 1 MB) Najmenej dopravných nehôd sme počas troch mesiacov tohto roka zaznamenali na diaľniciach, 92, rok pred tým 78. Na účelových komunikáciách došlo k 358 nehodám (rok pred tým 342), na cestách II. triedy k 317 nehodám (rok pred tým 363), na cestách III. triedy k 349 nehodám (rok pred tým 378). Najviac nehôd sme v tomto roku zaznamenali na miestnych komunikáciách, 1.290 nehôd (rok pred tým 1.627) a cestách I. triedy, 659 nehôd (rok pred tým 745). Až k takmer 70% nehôd (2.138) došlo v obci (meste). Práve v obci pri 619 dopravných nehodách došlo k následku na živote a zdraví (viď graf č. 2). V 236 prípadoch polícia zistila, že vinník dopravnej nehody v obci bol pod vplyvom alkoholu. 11% z nehôd v obci v posledných troch mesiacoch zavinil alkohol. Zomrelo pri nich 16 osôb, z celkového počtu 59 usmrtených pri dopravných nehodách. Mimo obce polícia eviduje za tri mesiace celkovo 925 dopravných nehôd, tu bolo zistených 95 osôb pod vplyvom alkoholu, ktorí nehodu spôsobili. Avšak ich následky sú alarmujúcejšie, mimo obce zomrelo následkom dopravných nehôd až 42 osôb (viď graf č. 3).

Polícia prináša aj analýzu dopravnej nehodovosti v noci. Vzhľadom k tomu, že z 59 usmrtených na cestách prišlo o život 35 osôb vo večerných a nočných hodinách polícia sústredí svoju pozornosť práve na túto dobu dňa. Polícia eviduje v noci celkovo 1.090 dopravných nehôd, v 204 prípadoch bol vinníkom alkohol. Pritom k 664 nehodám došlo zjavne v obci, v mieste s verejným osvetlením a k 426 mimo obce, teda v miestach bez verejného osvetlenia. Opäť (viď graf č. 4) však alkohol u vinníka dopravnej nehody v noci prevažuje práve u nehôd, ku ktorým došlo v obci, v 125 prípadoch vinník nehody alkohol v obci, 79 mimo obce. Následky týchto dopravných nehôd upriamujú pozornosť polície na vjazdy a výjazdy z obcí, keďže až 26 osôb zahynulo v noci na miestach bez verejného osvetlenia. Pričom v miestach s verejným osvetlením ich v obci bolo 9. Na prvom mieste je v prvých troch mesiacoch tohto roka príčinou dopravných nehôd porušenie povinností vodiča v počte 946 (rok pred tým 1.214). Nedovolená rýchlosť bola príčinou 537 nehôd (rok pred tým 616). Tretiu priečku obsadilo nedanie prednosti v jazde, počtom 173 (rok pred tým 169). Ostatných príčin bolo 1.409 (rok pred tým 1.534).

Na základe vyššie uvedenej analýzy polícia prijala opatrenia zamerané na kontrolu vodičov najmä v obci, ale aj na výjazdoch a príjazdoch k nim. Dopravné nehody s najvážnejšími následkami sú evidované práve v spojitosti s alkoholom a rýchlosťou mimo obce. Zvýšenú pozornosť budú policajti venovať najmä miestam výskytu chodcov v obci a mimo obce, v miestach bez verejného osvetlenia, nakoľko je podiel práve týchto miest na následky dopravných nehôd významný.

V prvom štvrťroku z celkovo 3.065 dopravných nehôd bolo 985 s následkami na živote a zdraví, zahynulo 59 osôb. (PDF, 1 MB) V prvom štvrťroku minulého roka evidujeme 1.036 takýchto nehôd, zahynulo 65 osôb. Oproti roku 2011 najviac klesol počet v motorových vozidlách zo 43, o osem, na 35. Chodci sú najzraniteľnejší a sú na druhom mieste po usmrtených osobách v motorových vozidlách. Od začiatku roka evidujeme 16 úmrtí chodcov, v minulom roku vyhaslo 19 ich životov. Zomreli štyria cyklisti (rok pred tým traja) a štyria motocyklisti (v minulom roku v tomto období nebolo evidované ani jedno úmrtie motocyklistu. Od začiatku roka na cestách zomrela jedna osoba do 20 rokov (rok pred tým 10). Stúpol počet mŕtvych vo veku od 21 do 24 rokov z minuloročného čísla šesť na 13. Nad 24 rokov zomrelo 45 osôb, kým v minulom roku zomrelo 49 osôb.

Počas troch mesiacov sme zaznamenali 1.685 dopravných nehôd osobných vozidiel (rok pred tým 1.960), 298 nehôd nákladných vozidiel (rok pred tým 314), 22 nehôd motocyklov (rok pred tým 18). Autobusy sa na nehodách podieľali v počte 17 (rok pred tým 22), bicykel 29 (rok pred tým 33), ostatné 1.014 (rok pred tým 1.168). Evidujeme aj nehody zavinené lesnou zverou a domácimi zvieratami v počte 40 (v roku 2011 to bolo 71) a chybou na komunikácii 35 nehôd, rok pred tým ich bolo o 13 viac (48).

Vzhľadom na zaevidovaný nepriaznivý vývoj dopravných nehôd s následkami na živote a zdraví na železničných priecestiach budú policajti kontrolovať dopravné značenia na prejazdoch železničného priecestia so zameraním na jeho aktuálnosť, správnosť a zrozumiteľnosť v spolupráci s príslušným dráhovým správnym orgánom, obvodným oddelením železničnej polície a dopravným inšpektorátom.

V súvislosti konaním Majstrovstiev sveta cestných automobilov WTCC na okruhu Slovakiaring v Orechovej Potôni v nedeľu 29. apríla tohto roka Krajské riaditeľstvá Policajného zboru v Bratislave, Trnave a Nitre zvýšia dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na príjazdových a odjazdových trasách k miestu a z miesta konania tohto podujatia tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť aktívnych účastníkov a diváckej verejnosti pred začiatkom a po skončení tohto podujatia.