Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 

Polícia rozbila skupinu, ktorá zbohatla na nelegálnom zamestnávaní cudzincov

16. 10. 2013

znak PZ SR

Koncom minulého týždňa v skorých ranných hodinách policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície vykonali akciu v Šamoríne a viacerých častiach Bratislavy, zameranú na zadržanie páchateľov organizovanej skupiny prevádzačov. Zo zločinu prevádzačstva v súbehu zo zločinom skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie čelí obvineniu 11 osôb  vo veku od 33 do 53 rokov, siedmi sú štátni občania Ukrajiny s povoleným pobytom na území Slovenska a štyria Slováci.

Podľa zistení polície táto skupina už od roku 2006 organizovala nedovolené  zamestnávanie  občanov Ukrajiny s cieľom získať finančný prospech. Na základe pokynov organizátora skupiny Yaroslava N. mali ďalší členovia s prísľubom zabezpečenia dobre platenej práce zjednávať Ukrajincov na práce na Slovensku. Po získaní krátkodobých turistických víz im mali zabezpečiť prevoz na naše územie a ubytovanie v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Cudzincom bez pracovných povolení potom vybavili aj prácu v prevádzkach rôznych podnikateľských subjektoch v odvetví stavebného a potravinárskeho priemyslu. Aby získali čo najväčší finančný prospech do vlastného vrecka, postarali sa aj o účtovníctvo a zabezpečený zisk dostali mimo daňového a odvodového zaťaženia. Získané peniaze si rozdelili, a iba nepatrnú časť vyplatili Ukrajincom pracujúcim v neprimeraných podmienkach.

Neskôr založili tri obchodné spoločnosti v Bratislavskom kraji s cieľom dosahovania ziskov neoprávneným využívaním lacnej pracovnej sily. Ako splnomocnení zástupcovia mali podvodným spôsobom zabezpečovať vydanie povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania. Aby preukázali finančné zabezpečenie na získanie pobytu, poskytovali cudzincom peňažné vklady od dve tisíc do 14.500 eur na účty, ktoré im sami založili alebo pomohli založiť. Každý takýto záujemca o prácu sa však musel vopred zaviazať, že odpracuje tisíc eur ako údajné náklady spojené s vybavením povolenia. V skutočnosti však nikdy podnikať nezačali a v takomto postavení cudzincov s neoprávneným pobytom ich zadeľovali na práce v stavebníctve alebo potravinárstve.

Podnikanie rozšírili v roku 2009 a 2010. S viacerými podnikateľskými subjektmi so sídlom a prevádzkami v Bratislavskom kraji uzavreli zmluvy o poskytovaní služieb a prác. Cudzinci však opäť nemali povolenie na pobyt a túto skutočnosť členovia skupiny zastierali tým, že im zabezpečovali vypracovanie a podávanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2009. Bez neho by im povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania na území Slovenskej republiky zaniklo. Údaje uvádzané v daňových priznaniach však neboli pravdivé, dosahovali oveľa vyššie príjmy ako v skutočnosti vykázali v daňových priznaniach, aby sa vyhli plateniu povinných odvodov. Aby vylúčili možné pochybnosti daňových orgánov o uskutočnení zdaniteľných plnení, organizovaná skupina zároveň zabezpečovala falošné dodávateľské faktúry na nikdy nezrealizované služby. Organizátor vykonal bezhotovostné úhrady falošných faktúr na účet firmy v Maďarsku, ktorá celkové poukázané sumy odovzdala späť organizátorovi.

Aby za sebou zahladili všetky stopy a mohli ďalej beztrestne zarábať na nelegálnom podnikaní,  v roku 2010 organizovaná skupina previedla svoju činnosť a obchodné podiely na občanov Maďarska bez domova.

V akcii zasahovalo 55 policajtov, vykonali päť domových prehliadok, dve prehliadky nebytových priestorov a tri osobné motorové vozidlá. Zaistili hotovosť vo výške 75 tisíc eur, počítače, listinné materiály, mobilné telefóny a plynovú pištoľ. Zadržali šesť osôb, v prípade troch bol podaný prokurátorovi návrh na väzbu. Dve osoby sa nachádzajú na území Ukrajiny, ďalšie osoby sú k dispozícii vyšetrovateľovi. Doterajšie vyšetrovanie preukázalo, že organizovaná skupina zamestnala v 37 skutkoch minimálne 118 cudzincov, za čo zarobila viac ako 1.300.000 eur. Za prevádzačstvo im hrozí trest odňatia slobody vo výške dva až osem rokov. Za skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie hrozí trest odňatia slobody vo výške tri až osem rokov.

Video zo zásahu