Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

POLÍCIA rozdávala ,,policajné vysvedčenia“

09. 07. 2009

Pracovníčka prevencie odovzdáva žiakovi "policajné vysvedčenie"Policajti učili deti i v tomto školskom roku ako sa bezpečne správať v rizikových situáciách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Na 11 stretnutiach v rámci školského roka deti 5. ročníka základných škôl zábavnou formou získavajú informácie o činnosti polície ako i z oblasti dopravy. Nemenej zaujímavé sú témy týkajúce sa manipulácie so zábavnou pyrotechnikou, krádeží, vandalizmu, alkoholizmu, drogová závislosť, patologické hráčstvo. Policajti sa na hodinách s deťmi venujú i téme násilia - šikanovaniu, diskriminácii a rasizmu. V rámci stretnutí si žiaci počas školského roka mohli prakticky vyskúšať zaisťovanie daktyloskopických stôp, oboznámiť sa s prácou kynológov alebo pyrotechnika. Na konci školského roka sú za úspešné absolvovanie projektu odmenené certifikátom a malým darčekom s logom polície.
V tomto školskom roku dostalo ,,policajné vysvedčenie“ viac ako 13 tisíc detí zo základných škôl v rámci celého Slovenska.
Pevne veríme, že policajti prostredníctvom preventívneho projektu ,,Správaj sa normálne“ dali deťom dostatok informácií z oblasti prevencie kriminality, ktoré môžu zužitkovať počas letných prázdnin ale i v budúcnosti. Polícia želá pedagógom, rodičom ale najmä deťom BEZPEĆNÉ LETO!