Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Polícia si aj tento rok pripomína Medzinárodný deň nezvestných detí

25. 05. 2012

znak PZ SR

Medzinárodný deň nezvestných detí je deň, kedy celý svet vyjadruje solidaritu s rodičmi, ktorých deti sa nevrátili domov. Aj slovenská polícia denne pomáha v pátraní po deťoch, ktorých zmiznutie rodina ohlásila. V minulom roku policajti vypátrali v priemere dve stratené deti denne. Polícia vychádza v ústrety občanom, zasahuje pri ochrane života a zdravia, aktívne pátra po nezvestných, chráni majetok. Prijíma rôzne opatrenia, posiela do ulíc policajtov, aby zasahovali proti uličnej kriminalite, znižovali nehodovosť, odhaľovali trestné činy. 25. mája, v deň, keď si pripomíname Medzinárodný deň nezvestných detí, sa polícia snaží aj takouto preventívnou formou informovať a poradiť rodičom, ako v prípade zmiznutia dieťaťa postupovať. Veď deti sú najväčší poklad a preto ich treba chrániť. Aby ich honba za dobrodružstvom, či nevinná hádka, alebo problémy v škole, nezlákali nevrátiť sa domov.

Nezvestným dieťaťom je dieťa, u ktorého nie je známe miesto pobytu, nie je páchateľom trestného činu a jeho nezvestnosť bola nahlásená na polícii. Za posledných päť rokov evidujeme ročne v priemere 1.400 nezvestných detí. Úspešnosť vypátrania je viac ako 94 percent a viac ako 75 percent nezvestných osôb je vypátraných do jedného týždňa. Ku každému zmiznutiu dieťaťa sa polícia stavia tak, že môže byť ohrozené jeho zdravie alebo život. Úlohou polície je čo najrýchlejšie ho nájsť a umiestniť do bezpečia. Najčastejšie sú prípady, kedy je osoba vypátraná, alebo sa sama prihlási a je živá a zdravá. V minulom roku (2011) sme zaevidovali 661 oznámení o nezvestnosti detí vo veku do 15 rokov, z ktorých sa polícii podarilo už 650 vypátrať. V predošlom roku (2010) evidujeme 395 takýchto oznámení, pričom 387 detí sa podarilo úspešne vypátrať. Okrem detí polícia v minulom roku zaevidovala aj 1.475 oznámení o nezvestnosti mladistvých, z ktorých sa polícii podarilo už 1.429 vypátrať. V predošlom roku (2010) evidujeme 1.077 takýchto oznámení, pričom 1.017 sa podarilo úspešne vypátrať.

V súčasnosti má polícia v pátraní celkom 504 nezvestných ľudí. Z celkového počtu nahlásených nezvestností za uplynulé obdobie tohto roka (1.273 nezvestných osôb) bolo 718 detí vo veku do 18 rokov. Tieto deti môžeme rozdeliť na dve kategórie vo veku do 15 rokov ich bolo 211 a vo veku mladistvých (od 15 do 18 rokov) bolo 507 nezvestných.

POLÍCIA RADÍ

Čo v prípade, že máte obavy, že Vaše dieťa sa stratilo?

V prvom rade preverte všetkých známych a prehľadajte všetky miesta, kde by sa dieťa mohlo nachádzať. Ak je Vaše pátranie neúspešné, treba zistiť, čo všetko si zobralo so sebou, spomenúť si, čo presne malo na sebe oblečené a nájsť jeho najaktuálnejšiu fotografiu. Neváhajte a oznámte nezvestnosť na najbližšom útvare Policajného zboru. Na Slovensku neexistuje žiadny časovú úsek, ktorý by vymedzoval, kedy sa od zmiznutia začína pátranie, polícia začína pátranie ihneď po nahlásení. Nezabúdajte, že pri malých alebo chorých deťoch, ktoré sú závislé od liekov je každá minúta drahá.

Prvotné kroky polície

Polícia ako prvé vypočuje oznamovateľa nezvestnosti. Je dôležité mať pripravené základné informácie o nezvestnom dieťati. Dôležité je všetko, najmä aktuálna fotografia, popis oblečenia, informácie o možných okolnostiach vzniku nezvestnosti. Často sa stáva, že rodičia zataja hádku s dieťaťom, v takýchto situáciách je však dôležitá každá informácia. Dôležité je povedať polícii o tom, či je dieťa choré, či pravidelne užíva nejaké pre jeho zdravie dôležité lieky alebo trpí nejakou poruchou. Najčastejšími príčinami nezvestnosti detí je hľadanie dobrodružstva, problémy v škole a tým obava pred rodičmi, konflikty v rodine, ojedinele ide o prípady detí ako obetí násilných trestných činov alebo nešťastnej náhody. U tých starších je často lákadlom práca a zárobok v zahraničí. Polícia potom okamžite začne pátranie, vyrozumie všetky policajné hliadky v teréne a pripraví podmienky na zahájenie pátracej akcie. Záleží od konkrétnych okolností, koľko policajtov je hneď zapojených do pátrania, či sú k pátraniu privolaní psovodi alebo použitý vrtuľník. Taktiež polícia zaeviduje pátranie v informačnom systéme PATROS. Touto cestou sa automaticky dostáva informácia o nezvestnosti dieťaťa do všetkých krajín Schengenského priestoru prostredníctvom Schengenského Informačného Systému (SIS). V prípade, že niektorá z krajín pri kontrole v SIS zistí, že má osoba v systéme záznam, požiada národnú ústredňu SIRENE o doplňujúce informácie. A to, či je osobu potrebné zadržať alebo zistiť jej miesto pobytu a podobne. Polícia má rozsiahle zákonné oprávnenia vďaka, ktorým môže efektívne v pátraní postupovať. Policajný zbor pri pátraní po nezvestnej osobe napríklad spolupracuje s prevádzkovateľmi telekomunikačných sietí, ktorí mu na požiadanie sprístupňujú lokalizáciu mobilného telefónu. Polícia pátra po osobách 20 rokov, ak sa počas tohto časového obdobia osoba nenájde, prípadne sa nezistia iné skutočnosti, pátranie je ukončené.