Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2023, sobota
 

Polícia upozorňuje a radí fanúšikom futbalu na EURO 2012

30. 05. 2012

znak PZ SR

V súvislosti s blížiacimi sa majstrovstvami Európy vo futbale EURO 2012, ktoré sa začnú 8. júna tohto roka v Poľsku a skončia sa 1. júla tohto roka na Ukrajine, prebiehajú vo viacerých krajinách bezpečnostné opatrenia. Slovenská polícia je pripravená zabezpečiť nerušený presun fanúšikov cez naše územie, ako aj poskytnúť informácie našim občanom, ktorí sa na šampionát chystajú. Vďaka slovenským policajným pridelencom pôsobiacim v Poľsku a Ukrajine, ako aj podkladom od partnerských zahraničných polícií prinášame niekoľko dôležitých informácií.

Od pondelka budúceho týždňa do ukončenia šampionátu (4. júna až 1. júla 2012) Poľská republika dočasne obnoví kontrolu na svojich vnútorných hraniciach. Nebudú však platiť žiadne obmedzenia a hranicu bude možné prekročiť ako doteraz na hraničných priechodoch, aj mimo nich (zelená hranica). Kontroly nebudú vykonávané nepretržite, osoby však môžu byť podrobené náhodným hraničným kontrolám. Podľa potreby budú kontroly vykonávané najmä za účelom zabránenia príchodu nebezpečných fanúšikov, na územie Poľskej republiky.

V Poľsku v piatok, 1. júna toho roka spustia pre návštevníkov šampionátu špeciálne telefónne linky. Tie budú viac ako mesiac, do 3. júla tohto roka, s nepretržitou 24 hodinovou službou, poskytovať pre zahraničných návštevníkov pomoc a rady v piatich svetových jazykoch (angličtina, nemčina, ruština, španielčina a taliančina). Pôjde o akési číslo integrovaného záchranného systému. Okrem polície budú k dispozícii ďalšie služby, či inštitúcie z oblasti bezpečnosti, zdravotnej starostlivosti, dopravy a podobne. Pevná telefónna linka bude bezplatná 0 800 200 300. Už v tejto chvíli do štvrtka 31. mája a od budúceho pondelka (4. Júla) do 30. septembra bude možné volať aj na spoplatnené mobilné číslo +48 608 599 999 v čase od 10.00 do 22.00 hodiny. Počas konania EURO 2012 budú môcť návštevníci Poľska potrebné informácie získať aj na ďalšom telefónnom čísle +48 22 500 44 44, to je však tiež spoplatnené. Sprievodcu pre fanúšikov je možné nájsť na internetovej stránke poľskej hraničnej stráže www.strazgraniczna.pl. Obsahuje tiež informácie o hraničných priechodoch a ďalšie užitočné informácie a odkazy na iné stránky vo viacerých jazykoch. Informácie o nákupe lístkov na verejnú dopravu, či o rezervácii hotelov sa môžu návštevníci dozvedieť na stránke www.polishguide2012.pl.

Aby fanúšikom futbalový šampionát priniesol zábavu a potešenie aj počas návštevy Ukrajiny, odporúčame dodržiavať odporúčania ukrajinského ministerstva vnútra.

Počas návštevy futbalových zápasov musí mať každý pri sebe doklad totožnosti. V Poľsku postačuje občiansky preukaz. Na Ukrajine to však musí byť platný cestovný doklad – pas.

Nezáleží, aký spôsob dopravy použijete:

 • vždy treba mať pri sebe doklad totožnosti (ID),
 • kupujte cestovné lístky len na oficiálnych miestach, ako sú železničné stanice, letiská alebo v ich oficiálnych pobočkách,
 • ubytovanie zabezpečujte len v oficiálnych ubytovniach, hoteloch a zariadeniach, vyhýbajte sa podpore osôb, ktoré prenajímajú apartmány privátne,
 • nenechávajte batožinu bez dozoru, alebo pod dohľadom neznámych osôb, priateľských jednotlivcov, kamarátskych spoločníkov a podobne,
 • peniaze vymieňajte len na oficiálnych miestach alebo ich pobočkách,
 • v nočných hodinách sa vyhýbajte opusteným miestam, námestiam a uliciam v mestách, vzdialených od hlavných dopravných ciest a rušných ulíc,
 • vyhýbajte sa konfliktom s agresívnymi a násilnými občanmi, v prípade stretnutia takéhoto človeka treba zachovať pokoj a neukázať strach, nevyprovokovať hádku, či konflikt, minimalizovať komunikáciu s takouto osobou a pokojne odísť z miesta, v prípade nebezpečenstva sa nebáť zvýšiť hlas a nebáť sa tiež neverbálnej komunikácii voči takejto osobe, je však potrebné sa ihneď presunúť na bezpečné miesto akým je dav ľudí,
 • nezúčastňujte sa ilegálnych hier,
 • buďte opatrní pri požívaní alkoholických nápojov s neznámymi osobami, priateľsky sa správajúcimi osobami alebo nezvyčajnými osobami a podobne,
 • nepožívajte alkohol počas jazdy motorovým vozidlom.

V prípade ak cestujete s deťmi:

 • nikdy nenechávajte deti osamote,
 • starším deťom je vhodné dať vizitku alebo kartičku, na ktorej sú kontaktné údaje rodičov a telefónne čísla, pretože Vás v prípade straty môžu kedykoľvek kontaktovať,
 • poučte svoje deti, čo majú robiť v prípad, že sa stratia, ako Vás majú kontaktovať, ako sa majú správať,
 • v prípade ak sa Vaše dieťa stratilo, ihneď kontaktujete políciu,
 • poučte svoje deti a vysvetlite im, že ak sa stratia alebo ich osloví ktokoľvek cudzí, nemajú ísť s cudzími ľuďmi preč, nemajú s nimi komunikovať, požičiavať im peniaze a v žiadnom prípade od cudzích brať cukríky, či iné sladkosti. Ak cestujete autom:
 • vždy musíte mať pri sebe vodičský preukaz s príslušným oprávneným, technický preukaz vozidla a doklad o zaplatení poistenia,
 • vždy zastavujte len na znamenie príslušníka polície oblečeného v policajnej uniforme, znamenie na zastavenie vozidla môže dať policajt len na dopravných komunikáciách a podľa ukrajinských zákonov polícia môže zastaviť dopravný prostriedok len na základe adekvátneho dôvodu, teda nie bezdôvodne,
 • po zastavení motorového vozidla policajt musí povedať vodičovi meno, hodnosť, funkciu a oddelenie, kde je zaradený, v prípade žiadosti vodiča o preukázanie totožnosti policajným preukazom , je povinný sa ním preukázať,
 • v prípade riešenia dopravného priestupku má policajt oprávnenie spísať administratívny zápis a postúpiť ho na správne konanie,
 • policajti nie sú oprávnený riešiť priestupky na mieste finančnými pokutami v hotovosti, pokuty sa platia cez banky alebo oficiálne účty.

Ak ste sa stali obeťou trestnej činnosti alebo potrebujete zdravotnícku pomoc:

• volajte tieto telefónne čísla cez ktoréhokoľvek operátora:

  • 101 – Požiarny zbor,
  • 102 – Polícia,
  • 103 – Zdravotnícka služba,
  • 112 – Záchranný systém (centrála),

• v prípade potreby komunikujte s okolím:

  • kde sa nachádza najbližšia policajná stanica, kde hliadkujú najbližší policajti, pohotovostné policajné jednotky, motorizované jednotky, požiadajte o pomoc alebo asistenciu, alebo zaevidovanie priestupku, trestného činu alebo inej protiprávnej činnosti,
  • v prípade potreby sa spýtajte, kde je najbližšia nemocnica, zdravotnícke zariadenie, požiadajte o asistenciu a poskytnutie svedectva k udalosti,

• informujte naše veľvyslanectvo na Ukrajine (www.slovakia.kiev.ua/site/sk/contacts) o udalosti, ktorá sa Vám stala.

• Upozorňujeme, že na Ukrajine je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje vrátane piva na verejnosti (ulice, parky, štadióny, železničné stanice, letiská, verejná doprava a podobne), inak bude priestupca riešený administratívnym zápisom polície (podľa §175 a §178 ukrajinského priestupkového zákona), kde podľa ukrajinskej legislatívy hrozí trest od finančnej pokuty po administratívne možné zadržanie až na 15 dní.

Požívanie piva (mimo nealkoholického), alkoholu a ľahkých alkoholických nápojov, stolového vína je zakázané:

  • v zdravotníckych zariadeniach,
  • vo vzdelávacích zariadeniach a zariadeniach pre starostlivosť o deti,
  • v MHD, prostriedkoch verejnej dopravy, na zástavkách verejnej dopravy, v metre,
  • v kultúrnych zariadeniach,
  • v športových zariadeniach a objektoch (mimo piva v plastovom poháre),
  • na elevátoroch, a v telefónnych búdkach,
  • na detských ihriskách,
  • v okolí verejne významných inštitúcií a budov.

Fajčiarov upozorňujeme, že fajčenie je zakázané:

  • na elevátoroch a v telefónnych búdkach,
  • v zdravotníckych zariadeniach,
  • vo vzdelávacích zariadeniach a zariadeniach pre starostlivosť o deti,
  • v priestoroch detských ihrísk,
  • v športových zariadeniach a objektoch,
  • na verandách apartmanových domov,
  • v metre a v prostriedkoch verejnej dopravy.

Fanúšikovia by mali pamätať na obmedzenia a zákazy na futbalových štadiónoch:

Podľa ukrajinského zákona, týkajúceho sa „Špecifík dodržiavania verejného poriadku a verejnej bezpečnosti v súvislosti s prípravou a vykonávania futbalových zápasov“ treba dodržiavať nasledovné obmedzenia a zákazy počas návštev futbalových štadiónov:

• vstup do priestoru športového zariadenia je zakázaný pre fanúšikov:

  • bez zakúpenej vstupenky,
  • ktorí sa odmietli podrobiť bezpečnostnej kontrole,
  • porušujú predpisy týkajúce sa vnášania zakázaných a nebezpečných predmetov,
  • sú pod vplyvom alkoholu, drog alebo inej návykovej látky,
  • osoby mladšie ako 14 rokov bez sprievodu dospelej osoby,
  • do priestorov športového zariadenia je zakázané vnášať a v priestoroch používať pyrotechnický materiál, pyrotechnické prostriedky, akékoľvek zbrane (tiché, strelné, bodné a podobne),
  • je zakázané tlačenie, strkania, mať so sebou nástroje, ktoré môžu byť použité na výtržnosť, či smerovať k zraneniu osôb, ale aj ľahké a tvrdé alkoholické nápoje.

Administratívne opatrenia v prípade páchateľov trestnej činnosti a priestupkov:

Podľa ukrajinského zákona, týkajúceho sa „Špecifík procesu riešenia výtržností počas športových podujatí EURO 2012“ v prípade riešenia administratívneho prečinu súdom, môže súd uložiť peňažný trest a zákaz vstupu na športové podujatia, aj zábavné podujatia v športových zariadeniach. Zadržanie osoby za administratívny prečin trvá pre potreby dokumentácie polície najviac jeden deň.

• prípady administratívnych prečinov počas športových podujatí spadajú pod súd podľa vecnej a miestnej príslušnosti, ktorý vo veci rozhodne za jeden deň,

• rozhodnutie súdu je oznámené ihneď a je platné po jeho vynesení,

• kópia rozhodnutia je ihneď na základe podpisu odovzdaná páchateľovi prečinu a taktiež je informovaná polícia.

Vyhostenie z Ukrajiny:

Cudzinci a občania bez štátnej príslušnosti, ktorí nemajú trvalý pobyt na Ukrajine a spáchali administratívny prečin, po uložení finančnej pokuty súdom môžu byť na základe rozhodnutia príslušného súdu vyhostení z Ukrajiny.

Konanie proti výtržníkom narušujúcim verejný poriadok:

Na základe ukrajinského zákona o polícii, je policajt oprávnený použiť donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty, údery a kopy, špeciálne prostriedky ako slzotvorné, gumený obušok, putá, elektrický paralyzátor, zásahové výbušky a podobne) proti osobám, ktoré vykonávajú nelegálne aktivity a pri náprave a ochrane verejného poriadku.

Na Ukrajine sa zdržania spojené s kontrolou na hraničných priechodoch a letiskách nepredpokladajú. Zdržania môžu byť zapríčinené len nárazovo, zvýšeným počtom návštevníkov. Na vstup budú k dispozícii hraničné priechody v Užhorode aj vo Vyšnom Nemeckom a taktiež obe medzinárodné letiská v mieste konania majstrovstiev Európy EURO 2012. Počas pobytu na Ukrajine je potrebné dodržiavanie ukrajinských zákonov a rešpektovanie ochrany a dodržiavania verejného poriadku. Taktiež je potrebná miera tolerancie k ostatným futbalovým fanúšikom, rešpektovanie ich práv, cti a dôstojnosti.