Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Pomocníci splnomocnencov Ukrajiny a Slovenska budú zisťovať totožnosť cudzinca

02. 08. 2012

znak PZ SR

Dňa 31.07.2012 v čase o 10.45 hod. hliadka OHK PZ Ulič v katastri obce Ulič pri hospodárskom dvore LPM Ulič okres Snina kontrolovala

1 cudzieho štátneho príslušníka Ukrajiny a

1 cudzieho príslušníka nezistenej totožnosti.

Menovaní spoločnú vonkajšiu hranicu prekročili mimo hraničný priechod a bez platných cestovných dokladov, čím porušili podmienky vstupu na prekračovanie vonkajších hraníc. Zdravotný stav cudzincov bol dobrý a nevyžiadal si lekárske ošetrenie.

Dňa 31.7.2012 v čase od 19.00 do 20.35 hod sa uskutočnila hraničná schôdzka pomocníkov hraničných splnomocnencov Slovenskej republiky a Ukrajiny, hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Na hraničnej schôdzke ukrajinská strana nepotvrdila miesto narušenia a preto sa splnomocnenci dohodli, že hraničná schôdzka bude pokračovať dňa 1.8.2012 o 9.00 hod. Do tejto doby boli osoby umiestnené na Oddelení hraničnej kontroly PZ Ulič. Dňa 1.8.2012 o 9.00 hod na hraničnom priechode Ubľa – Malyj Bereznyj pokračovalo stretnutie pomocníkov hraničných splnomocnencov SR a Ukrajiny, kde ukrajinská strana uviedla, že budú vykonávať previerku zisťovania totožnosti a pobytu osoby nezistenej totožnosti a po ukončení previerky bude informovať slovenskú stranu. Predvedené osoby neprejavili záujem o udelenie azylu na území Slovenskej republiky a z tohto dôvodu boli dňa 1.8.2012 o 10.45 hod zaistené a umiestnené v ÚPZC Sečovce.