Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev

09. 10. 2008

peniazeVyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru obvinil z trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a zo subvenčného podvodu 37-ročného Radovana M. zo Sniny, ktorý ako štatutárny zástupca jednej spoločnosti uzatvoril s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v Bratislave zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu výrobnej haly a zakúpenie lakovacej linky v celkovej výške viac ako 46 miliónov korún (prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostriedky štátneho rozpočtu SR). Urobil tak napriek tomu, že v tom čase mal podĺžnosti voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a viacerým zdravotným poisťovniam v celkovej výške niekoľko miliónov korún, čo bolo neprípustné. NARMSP ako sprostredkovateľskému orgánu a vykonávateľovi štátnej pomoci spôsobil škodu v celkovej výške viac ako 45 miliónov korún. Taktiež so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) uzatvoril zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizovaný projekt vo výške viac ako 1,8 milióna korún. Predložil nepravdivé doklady a konal v rozpore s legislatívou EÚ. Pre SARIO vznikla škoda viac ako 1,8 milióna korún.

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru obvinil zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a zo zločinu subvenčného podvodu 60-ročného Antona B. z Bratislavy, štatutárneho zástupcu jedného občianskeho združenia z Lučenca a 44-ročného Borisa K., taktiež z Bratislavy. Obaja obvinení v úmysle vylákať neoprávnené vyplatenie finančných prostriedkov v súvislosti s projektom spolufinancovaným z prostriedkov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky predložili na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sedem falšovaných a úmyselne skreslených žiadostí, v ktorých žiadali preplatenie faktúr vo výške 2,400,000,- korún (75% prostriedky Európskeho sociálneho fondu a 25% prostriedky štátneho rozpočtu SR). Svojim konaním porušili rozpočtové pravidlá verejnej správy a tiež porušili legislatívu Európskej únie.

Ďalej vyšetrovatelia Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru obvinili z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev 35-ročného Jaroslava J. z Veľkého Krtíša, 30-ročného Mariána F. z Detvy, 32-ročného Jána B. z Rimavskej Soboty a 44-ročnú Elenu L. z okresu Veľký Krtíš.
Všetci štyria obvinení podali na príslušných úradoch práce žiadosti o poskytnutie jednorázových nenávratných finančných príspevkov na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, hoci vedeli, že takúto činnosť vykonávať nebudú. Úrad práce im vyplatil spolu 180 000,- korún. Peniaze však použili na iný než dohodnutý účel.