Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2022, streda
 

Poslanci odobrili zmeny v zákone o súkromnej bezpečnosti vyplývajúce z praxe, testy odbornej spôsobilosti sa budú vykonávať elektronicky

16. 06. 2022

sbs-april2022-ilustr

Parlament 16. júna 2022 schválil novelu zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Prvoradým zámerom je zavedenie novej formy skúšky odbornej spôsobilosti: skúška pozostávajúca z písomného testu a ústnej skúšky sa nahradí len skúšobným testom, ktorý bude vykonávaný elektronickou formou.

Keďže skúšobný test sa bude vykonávať v priestoroch MV SR, zanikne povinnosť akreditovanej osoby zabezpečiť miesto, kde by sa skúšobný test mal vykonať. Zároveň odpadá povinnosť akreditovanej osoby poskytnúť pomôcky a prostriedky na vykonanie skúšky.

Zavedením elektronického skúšobného testu skúška odbornej spôsobilosti už nebude vykonávaná pred trojčlennou komisiou, ale len za účasti jednej osoby a to zástupcu ministerstva vnútra, ktorý bude zároveň úspešným uchádzačom vydávať preukazy odbornej spôsobilosti.

Dôjde taktiež  k zjednoteniu evidencie osôb prihlásených na odbornú prípravu, záznamníkov vydávaných osobám prihláseným na odbornú prípravu a evidencie záznamníkov do novovytvorenej evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy.

Zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe

 • upravujú sa podmienky výnimiek z povinnosti podrobiť sa odbornej príprave pred získaním preukazu,
 • upravujú sa lehoty na prihlásenie na skúšku/opravnú skúšku,
 • za určitých podmienok sa umožní vykonávať fyzickú ochranu bez preukazu, napríklad pri jeho odcudzení, strate a podobne,
 • vypúšťa sa povinnosť začať prevádzkovať povolenú činnosť do 2 rokov od udelenia licencie u bezpečnostnej služby a do 1 roka u technickej služby,
 • upravuje sa rozsah údajov v správe o činnosti bezpečnostnej služby,
 • upravuje sa postup pri  zásahoch /výzva, použitie bezpečnostného prostriedku, hmaty, chvaty sebaobrany/,
 • k oprávneniam pribudne možnosť vyviesť nepovolanú osobu z chráneného miesta či objektu,
 • upravujú sa povinnosti akreditovanej osoby
 • odbornú prípravu bude možné uskutočňovať dištančne.

Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. augusta 2022, ustanovenia týkajúce sa elektronizácie skúšok až od 1. januára 2024.

   

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

 • e-SLUŽBY MV SR
  Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby