Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Pri jedno či dvojdňovom opustení Slovenska vám polícia na hraniciach potvrdí čas odchodu - majte pripravený formulár

27. 05. 2020

policajtka-kontrola-ilustr

Od 21. mája 2020  platí  opatrenie týkajúce sa krátkodobého pobytu v zahraničí: povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 sa nevzťahuje na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka a vrátia sa na Slovensko do 24 hodín.

 

Od 27. mája 2020 na základe opatrenia hlavného hygienika možno vycestovať do týchto krajín za rovnakých podmienok až na 48 hodín bez povinnosti karantény či predloženie negatívneho testu pri návrate do SR. 

POZOR: dohoda o 48-hodinovom vstupe k 27. máju obojstranne platí iba s Českou republikou a Maďarskom. To znamená, že osoby s trvalým či prechodným pobytom v Českej republike a v Maďarsku, alebo zdržiavajúce sa na území týchto štátov, ktoré prídu na Slovensko cez hraničné priechody na slovensko-maďarskej alebo slovensko-českej hranici, sa teda na Slovensku môžu zdržať 48 hodín, pričom pri vstupe do SR sa nemusia preukazovať negatívnym testom, ani podstupovať karanténu.

S ostatnými krajinami sa o 48-hodinovom vstupe zatiaľ intenzívne rokuje.

Pred odchodom zo SR je každý povinný vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý cestujúcemu na hraničnom priechode potvrdí polícia. Stiahnite si ho z dolnej časti tejto informácie. Je doležité, aby ste sa na hraničný priechod dostavili s vytlačeným a vyplneným formulárom, predídete tak zbytočnému čakaniu.

Na cestovanie medzi SK-CZ-HU s využitím možnosti vycestovať bez negatívneho testu a karantény a návratu do krajiny, odkiaľ vycestovali, do 48 hodín, možno použiť iba otvorené hraničné priechody týchto troch krajín.

 

  • PRÍKLAD: človek s trvalým alebo prechodným pobytom v Českej republike sa nedostane na Slovensko z Poľska, čiže cez poľsko-slovenský hraničný priechod, ale len cez otvorené hraničné priechody česko-slovenské alebo maďarsko-slovenské.

Polícia upozorňuje občanov, aby si napriek všetkému pred vycestovaním zistili podmienky vstupu do krajín, kam cestujú, teda preverili aktuálnu situáciu v danej krajine, či budú na jej územie vpustení.

 

Stále platí zásada, že štátnu hranicu je možné prekročiť len cez otvorený hraničný priechod.

Ďalšie informácie nájdete na FB polícia a FB Ministerstva vnútra SR.

 

Na hraničnom priechode

 

Opätovne upozorňujeme občanov a rezidentov, aby si na výstupe zo Slovenska nechali od slovenských príslušníkov Policajného zboru označiť  tlačivo o prekročení  štátnej  hranice.

Hneď na začiatku uplatňovania opatrenia v praxi sa  vyskytli aj prípady, keď naši občania a rezidenti bez označenia v tlačive prekročili štátnu hranicu smerom do Českej republiky, kde ich zastavili a kontrolovali české policajné zložky a vrátili ich späť na územie Slovenska. Je potrebné si uvedomiť, že miesto kontroly výstupu zo SR a vstupu do ČR nie je na jednom mieste.

 

UPOZORŇUJEME TIEŽ NA POVINNOSŤ:

  1. Pri cestovaní osôb, ktoré majú na území SR prechodný alebo trvalý pobyt, alebo registráciu občana EU zo SR do ČR (vrátane občanov SR), alebo do Maďarska, si tieto osoby musia nechať označiť tlačivo a pri návrate do SR odovzdať príslušníkovi Policajného zboru  SR na hraničnom priechode.
  2. Pri cestovaní osôb, ktoré majú prechodný, alebo trvalý pobyt na území Maďarska, alebo ČR (vrátane občanov týchto krajín) do SR si musia tlačivo označiť pri vstupe do SR u príslušníka Policajného zboru SR a pri  ceste naspäť toto tlačivo má osoba povinnosť odovzdať  opäť príslušníkovi Policajného zboru  SR na hraničnom priechode.