Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Reakcia ministerstva vnútra na video z dronu zverejnené českou políciou

31. 10. 2022

mikulec-brodske28102022c

Ministerstvo vnútra v spolupráci s Policajným zborom a Migračným úradom kontinuálne pracuje na systémových riešeniach nelegálnej migrácie. O praktikách, ktoré zverejnila česká polícia, naše zložky vedia, rovnako tak máme nasadené drony.

Minister vnútra SR Roman Mikulec situáciu pozorne rieši a koordinuje v prospech riešenia tejto problematiky.

Prostredníctvom Policajného zboru už niekoľko mesiacov intenzívne reagujeme na zvýšenú nelegálnu migráciu na tzv. balkánskej trase. Je posilnená hliadková činnosť v blízkosti slovensko-maďarskej hranice, ako aj na hlavných ťahoch smerujúcich cez túto hranicu. Policajný zbor nepretržite spolupracuje s maďarskou políciou a to aj spoločnými zmiešanými hliadkami priamo na území Maďarska, kontrolujú sa osoby vo vlakoch prichádzajúcich z Maďarska. Takisto aj vo vlakoch odchádzajúcich z Bratislavy do Viedne, a to v súčinnosti s rakúskou políciou. Na hraniciach s Českom ako aj v prihraničných oblastiach je od zavedenia kontrol Českou republikou zvýšený výkon služby polície, v oblastiach sa pohybujú aj operatívni a teda neuniformovaní policajti, ktorí situáciu nepretržite monitorujú a vyhodnocujú. Súčasťou je aj online výmena informácií o aktivitách prevádzačov medzi operatívnymi zložkami polícii susedných štátov.  Jednou z možností, o ktorej uvažujeme, je nasadiť vojakov na zabezpečenie poriadku v blízkosti hraníc, o tom však musí rozhodnúť vláda.  

Od 29.9. do 30.10. 2022 bolo na území SR zadržaných 2588 nelegálnych migrantov zo západobalkánskej trasy (92,2 percenta z toho sýrskej príslušnosti) a v súvislosti s tým 44 prevádzačov (od začiatku roka 2022 bolo zadržaných viac ako 150 prevádzačov v súvislosti s nelegálnou migráciou zo západného Balkánu.

Pred pár dňami sme vyslali 40 policajtov na plnenie úloh na vonkajšej hranici Maďarska so Srbskom, plánujeme vyslať aj ďalších do 30 policajtov do oblasti západného Balkánu v rámci agentúry Frontex, od zavedenia kontrol Maďarskou republikou nemáme evidovaný žiaden trestný čin ani priestupok a dokonca ani podozrenie na spáchanie trestného činu či priestupku nelegálnymi migrantmi.

Riešením, ktoré by v procesoch v praxi reálne pomohlo by bolo, keby kolegovia z Česka ukončili kontroly na hraniciach s našou krajinou, ktoré si vyžadujú európsku notifikáciu a presunuli svoje sily na maďarské územie. Spolu s príslušníkmi nášho Policajného zboru, ktorí na maďarskom území už aktívne pomáhajú, by tak pomohli takpovediac „zabetónovať" maďarsko-srbskú hranicu, keďže nelegálni migranti k nám smerujú z Maďarska a následne do Česka.

Slovenský rezort vnútra už niekoľkokrát poslal českej strane notifikáciu, aby dodržiavala pravidlá. Kontroly na vnútorných hraniciach v zmysle schengenskej dohody majú byť až posledným riešením.

Migrantov zo Sýrie a Afganistanu nesmieme zaisťovať proti ich vôli kvôli ľudským právam a európskej legislatíve. Tých je prevažná väčšina a sú nevyhostiteľní, lebo v krajinách ich pôvodu je vojna. Zaisťujeme ich len na krátky čas kvôli evidencii v systémoch cudzineckej polície a kvôli odobratiu biometrie. Ak už raz boli evidovaní a majú potvrdenie, môžu sa voľne pohybovať. Nemajú záujem o ponúkané krátkodobé prichýlenie, sú informovaní aj v arabčine a v angličtine, napriek tomu sa chcú čo najskôr dostať preč, väčšinou do Nemecka za príbuznými a známymi. Predpokladá sa, že od nich majú aj finančne prostriedky na cestu. O azyl u nás nežiadajú.

Pre ich evidenciu na území SR sme dočasne vytvorili vysunuté pracovisko OCP na OO PZ v Brodskom.  Dostávajú aj informačné letáky o možnostiach núdzového prístrešku (PDF, 1 MB).

Minister Roman Mikulec na OO PZ v  Brodskom

Núdzové ubytovanie je/bude k dispozícii v budovách v Rohovciach a v Opatovskej Novej Vsi.

Oddýchnuť a občerstviť sa môžu v stanoch postavených v tejto lokalite, stany sú im k dispozícii aj na OCP v Bratislave na Regrútskej ulici.  Ďalšie miesta na vybudovanie dočasných prístreškov máme vytipované a na ich zriadení spolupracujeme s príslušnými okresnými úradmi. Na pomoc a spoluprácu pri prevádzkovaní týchto núdzových prístreškov sme oslovili dobrovoľníkov a neziskové organizácie.

Ministerstvo vnútra prostredníctvom Úradu hraničnej a cudzineckej polície, krajských a okresných riaditeľstiev Policajného zboru, odboru hospodárskeho zabezpečenia Sekcie ekonomiky, Sekcie krízového riadenia a príslušných okresných úradov vykonávajú všetky potrebné zabezpečovacie práce týkajúce sa nelegálnych migrantov a to aj nad rámec zákonných povinností štátu tak, aby bol udržiavaný verejný poriadok.

Foto: MV SR, Vladimír Benko