Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2022, utorok
 

Sankcie za prekračovanie rýchlosti či telefonovanie za volantom by sa mali sprísniť

26. 11. 2021

volant-mobil

Za podstatné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, telefonovanie za volantom bez systému "voľné ruky" alebo používanie mobilného zariadenia by mohol po novom hroziť okrem pokuty aj zákaz činnosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke a s ňou súvisiaceho zákona o priestupkoch, ktorý ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.


Tieto priestupky by mali byť po novom zaradené medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Novelizácia zákona o priestupkoch by mala umožniť prejednávať ich aj v správnom konaní. Správny orgán by tak mohol ukladať aj sankciu zákazu činnosti a ďalšie opatrenia využívané pri recidíve závažných porušení pravidiel cestnej premávky - napríklad preskúšanie odbornej spôsobilosti či  zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Závažným porušením pravidiel má byť po novom prekročenie dovolenej rýchlosti v obci o 20 kilometrov za hodinu (km/h) a viac a mimo obce o 30 km/h a viac. Za takéto agresívne a život ohrozujúce konanie v súčasnosti vodiči uhradia pokutu, ktorá ich však neodradí od ďalšieho pokračovania v rýchlej jazde.

Prísnejšie sankcie by mohli policajti ukladať aj vtedy, ak vodič počas jazdy drží v ruke alebo iným spôsobom obsluhuje mobil či iné obdobné zariadenie bez použitia systému "voľné ruky", prípadne vykonáva inú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla. Dôvodom je  množstvo vodičov telefonujúcich za volantom, nastavujúcich si cestu v navigácii, vodičov nákladných vozidiel sledujúcich notebooky. Porušenie tejto povinnosti je druhou najčastejšou príčinou ukladania pokuty v cestnej premávke.  

Návrhom novely sa tiež do nášho práva preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch, to  v časti, ktorá sa týka zmien v smernici o vodičských preukazoch. Obsahom zmien je zosúladenie minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny C, CE, D a DE so smernicou a rozšírenie vodičského oprávnenia skupiny B aj na nákladné vozidlá do 4 250 kg s alternatívnym pohonom.  

Zdroj: MV SR, TA SR

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. mája 2022.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby