Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Sedem cudzincov nevedelo hodnoverne preukázať svoju totožnosť

29. 06. 2012

znak PZ SR

Dňa 28.06.2012 v čase o 16.20 hod. bolo hliadkou Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej polície Sobrance kontrolovaných v služobnom obvode Oddelenia hraničnej polície Ubľa okr. Snina

7 cudzí štátni príslušníci Afganistanu.

Menovaní pri kontrole nemohli hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť, preto boli predvedení na OHK PZ Ubľa za účelom zistenia totožnosti. Zdravotný stav cudzincov bol dobrý a nevyžiadal si lekárske ošetrenie. Šiesti štátni príslušníci prejavili záujem o azyl a preto budú prevezení na oddelenie azylu Humenné. Jedna osoba je maloletá bez sprievodu a tá bude prevezená na ÚPSVaR Humenné, detašované pracovisko Snina.