Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Šesť cudzincov prekročilo hranice nelegálne

03. 08. 2012

znak PZ SR

Dňa 02.08.2012 v čase o 05.30 hod. boli hliadkou OHK PZ Zboj v katastri obce Nová Sedlica okres Snina na prístupovej ceste k ŠH kontrolovaní

1 cudzí štátny príslušník Eritrey (muž)

5 cudzí štátni príslušníci Somálska (3 muži, 2 ženy),

ktorí boli následne predvedení na Oddelenie hraničnej kontroly PZ Zboj (OHK PZ Zboj). Menovaní cudzinci nedovoleným spôsobom a mimo hraničný priechod prekročili ŠH z Ukrajiny do Slovenskej republiky, kde sa neoprávnene zdržiavali, čím porušili podmienky vstupu cudzinca na území SR. Pri zápisničnom vypočutí osôb za prítomnosti tlmočníka osoby prejavili vôľu o udelenie azylu na území Slovenskej republiky. Po vykonaní služobných úkonov na OHK PZ Zboj boli dňa 2.8.2012 v čase o 23.05 hod odovzdané príslušníkom Oddelenia azylu PZ Humenné.