Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Situáciu na slovensko-ukrajinskej hranici monitorujeme

21. 02. 2022

hp-ukrajina-blokacia-ilustr

Slovenská republika sa ako člen Európskej únie podieľa na spoločnom úsilí o mierové riešenie napätia medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Ministerstvo vnútra monitoruje situáciu na slovensko-ukrajinskej hranici, vedenie Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ je v pravidelnom kontakte s ukrajinskou stranou aj s európskymi partnermi.

Slovensko udržiava s Ukrajinou priateľské vzťahy. Na Slovensku dnes žije, pracuje alebo študuje takmer 60-tisíc  štátnych príslušníkov Ukrajiny. V prípade ozbrojenej agresie voči Ukrajine bude Slovensko pripravené svojmu susedovi pomôcť.

Môžeme konštatovať, že aj po rozhodnutí Ruskej federácie, ktorá 21. februára 2022 uznala nezávislosť separatistických republík /Donecká ľudová republika, Luhanská ľudová republika/, je situácia na slovensko-ukrajinskej hranici zatiaľ pokojná, na hraničných priechodoch neevidujeme nárast cestujúcich ani migračné tlaky.

Vláda SR i MV SR však pristupujú k vývoju situácie na Ukrajine zodpovedne a spolu s ministerstvom obrany, zdravotníctva a ďalšími organizáciami majú pripravený situačný plán pre prípad krízového vývoja na hranici, ktorý pracuje s rôznymi počtami utečencov  a podľa toho stanovuje úlohy pre jednotlivé rezorty a orgány krízového riadenia. K tejto otázke pravidelne zasadá aj Bezpečnostná rada štátu.

V prípade zvýšeného náporu na našu východnú hranicu sme pripravení na posilnenie výkonu kontroly hraníc na hraničných priechodoch a na tzv. zelenej hranici. Rovnako sme pripravení posilniť prípadný výkon služby, ak by bolo potrebné vybudovať na hranici kontrolné a registračné centrá. Okrem zložiek Policajného zboru je možné na základe uznesenia vlády vyčleniť  vojakov Ozbrojených síl SR.

V reakcii na aktuálne dianie v súvislosti s Ukrajinou Úrad verejného zdravotníctva SR  s účinnosťou od 16. februára 2022 upravil vyhlášky k režimu na hraniciach, činnosti prevádzok a karanténe osôb. Zmeny vo vyhláškach boli prerokované s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ a konzíliom odborníkov. Povinná karanténa sa po vstupe na územie Slovenska nevzťahuje na osoby, ktoré na naše územie vstupujú zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas vnútroštátneho alebo medzinárodného ozbrojeného konfliktu. Tieto osoby nie sú povinné registrovať sa cez systém eHranica.

Slovensko v uplynulých rokoch nebolo cieľovou krajinou žiadateľov o azyl, tejto skutočnosti boli prispôsobené aj kapacity v našich azylových zariadeniach.
Pre účely azylu sú určené zariadenia migračného úradu MV SR: záchytný tábor Humenné a tiež pobytové tábory Rohovce a Opatovská Nová Ves. Tieto kapacity vieme pre prípad potreby navýšiť. Uvažuje sa s využitím existujúcich azylových zariadení, ich rozšírením o núdzové ubytovanie a potom využitím voľných ubytovacích kapacít rezortu vnútra a ďalších rezortov.

V prípade, ak by SR  potrebovala posilniť svoje vlastné krízové kapacity pre zvládnutie zvýšeného počtu osôb prichádzajúcich po  vzniku  konfliktu  na územie SR, je možné   požiadať  o pomoc agentúru  Frontex pre pomoc na hranici, agentúru EUAA pre podporu operačnej činnosti v utečeneckých táboroch a prípadne ďalšie medzinárodne pôsobiace organizácie,  krajiny V4  či ostatné členské štáty EU.

Vláda už reagovala na ukrajinskú výzvu o pomoc a schválila, že pomôžeme Ukrajine dodaním dvoch odmínovacích súprav Božena a zdravotníckeho materiálu v hodnote 1,7 milióna eur. Išlo o materiál ministerstva obrany