Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Slovenská polícia sa tento týždeň zúčastňuje medzinárodnej operácie DARIF

25. 07. 2014

znak PZ SR

Počas tohto týždňa (21. - 25. 07. 2014) sa zúčastňujú policajti poriečneho oddelenia (mjr. JUDr. Turiak a ppráp. Mgr. Kocmál) 2. spoločnej operácie k projektu DARIF-„Danube River Forum“. Tento rok sa stretnutie koná v maďarskom meste Moháč za účasti expertov z rôznych krajín Európskej únie, a to Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Srbska, Moldavska, Ukrajiny, INTERPOLU-u, EUROPOL-u, EUBAM-u a FRONTEX-u.

Cieľom projektu DARIF je zlepšiť bezpečnosť a ochranu rieky Dunaj. Pre riadenie 2. spoločnej operácie bolo v prístave Moháč vytvorené dočasné koordinačné centrum. Hlavným zámerom spoločnej operácie DARIF je okrem samotnej kontroly, ktorá prebieha na rieke Dunaj v každej zo zúčastnených krajín, najmä zlepšenie a posilnenie bezpečnosti medzi jednotlivými krajinami, cez ktoré táto rieka preteká. Samozrejmosťou je zlepšenie a zefektívnenie výmeny informácií ku ktorej prispieva aj účasť zástupcov INTERPOL-u.

Zúčastnené krajiny sa zhodli, že realizácia spoločných operácií v rámci projektu DARIF prispieva k lepšej a efektívnejšej spolupráci k zabezpečeniu prosperujúcej a bezpečnej lodnej dopravy a zabráneniu cezhraničnej trestnej činnosti v rámci Dunajského regiónu. Nemenej dôležitou súčasťou spolupráce je aj koordinácia týkajúca sa hraničnej, riečnej, colnej kontroly alebo spolupráca v prípade rôznych prírodných katastrof.

Z dočasného koordinačného centra v Moháči zástupcovia zúčastnených krajín riadia zvýšené kontroly na ich vlastnom úseku rieky Dunaj za využitia príslušných orgánov jednotlivých zúčastnených členských štátov. Slovenská časť operácie na rieke Dunaj sa uskutočnuje v dňoch 22. – 24. 07. 2014 na riečnom kilometri 1794 – 1880 za účasti policajtov poriečneho oddelenia odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru, pracovníkov Dopravného úradu a pracovníkov Colného úradu v Bratislave.

Z priebežných výsledkov je možné spomenúť 45 zadržaných utečencov v Rumunsku, 3000 litrov nelegálne prepravovaného alkoholu na Ukrajine, 3000 kg nelegálne prepravovanej nafty v Srbsku, 2 kg marihuany v Rakúsku. Na slovenskom úseku Dunaja bola na požiadanie zástupcov maďarskej strany, INTERPOL-u a EUROPOL-u, vykonaná kontrola osôb podozrivých zo závažnej trestnej činnosti. Získané informácie boli poskytnuté pre ďalšie vyšetrovanie. Termín konečného vyhodnotenie výsledkov spoločných operácií a spolupráce členov projektu DARIF je rok 2015.