Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Slovenskí policajti v medzinárodných misiách

20. 04. 2012

znak PZ web

V roku 2000 prijala vláda Slovenskej republiky uznesenie na plnenie úloh v rámci spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie. Do 31. decembra 2002 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečilo legislatívne, finančné a organizačné podmienky. V rámci Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru vzniklo 1. januára 2003 oddelenie, ktoré metodicky riadi činnosť policajtov dlhodobo vyslaných na výkon štátnej služby v zahraničí. V medzinárodných misiách, v Bosne a Hercegovine, v Ukrajine, v Moldavskej republike, v Kosove, Gruzínsku a Afganistane, v súčasnosti pôsobí 18 slovenských policajtov. Dôkazom a ocenením vysokej odbornosti a profesionality pri plnení služobných úloh v medzinárodnom prostredí je zaraďovanie niektorých policajtov do vysokých riadiacich funkcií. Napríklad hlavný regionálny poradca v misii v Bosne a Hercegovine a Kosove, ale aj zástupca hlavného regionálneho poradcu a kontrahovaná členka top manažmentu v misii v Moldavsku a Ukrajine.

Za posledné desaťročie sa v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky nasadilo viac ako 20 misií zameraných na zvládanie širokej škály kríz. Policajti pôsobia prevažne v pozíciách radcov pre jednotlivé oblasti kriminálnej polície, vrcholového policajného manažmentu, ale poskytujú aj pomoc miestnej polícii pri vyšetrovaní jednotlivých prípadov trestnej činnosti. Pomáhajú zavádzať do praxe moderné riadiace systémy ako aj pri rozvoji spolupráce medzi jednotlivými službami polície. Pôsobia aj na zlepšenie vnímania polície očami verejnosti v krajine. Veľkou výhodou slovenských policajtov je znalosť miestneho jazyka najmä v oblastiach západného Balkánu, čo uľahčuje spoluprácu s domácim obyvateľstvom. V pracovnom čase nosia služobnú rovnošatu s označením príslušnosti k misii, ktorou reprezentujú Policajný zbor a Slovenskú republiku.

Výberové konanie policajtov určených na pôsobenie v misiách je veľmi náročné. Aby sa dostali do databázy, musia spĺňať prísne kritériá. Policajti musia prejsť fyzickými, psychologickými a jazykovými previerkami, pričom musia spĺňať aj zdravotnú spôsobilosť. Pred vyslaním na konkrétnu misiu policajti absolvujú predvýjazdovú prípravu v cudzej krajine a rôzne prípravné kurzy. V minulom roku sa dvaja policajti zúčastnili kurzu UNTOT (United Nations Train the Trainers Course) v Slovinsku. Certifikát z tohto kurzu je výnimočný tým, že je akceptovaný OSN a jeho držitelia môžu školiť policajtov určených na pôsobenie v misiách Európskej únie a OSN v renomovaných zahraničných centrách Európy. V Policajnom zbore Slovenskej republiky sú držiteľmi takéhoto certifikátu zatiaľ traja policajti.

Od roku 2002 sa v misiách vystriedalo 48 policajtov. Generálny tajomník Rady Európskej únie udelil všetkým policajtom pôsobiacim v misiách počas roka 2011 čestnú medailu za službu v misii európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Po návrate z misií boli ocenení aj ministrom vnútra a prezidentom Policajného zboru.