Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Slovensku sa darí plniť nový záväzok EÚ o znižovaní úmrtnosti na cestách

22. 12. 2011

Celoročné štatistické ukazovatele sú historicky najnižšie. Na slovenských cestách došlo od začiatku roka do včera, 21. decembra celkovo k 14.611 dopravným nehodám. V porovnateľnom období je to o 6.483 dopravných nehôd menej. Vyhaslo 310 ľudských životov, čo je o 28 menej ako vlani. Hranica medzi smrťou a ťažkým zranením je veľmi tenká. Počet ťažko zranených osôb 1.108 sa na Slovensku znížil o 103 osôb oproti minulému roku.

Záväzok znížiť do roku 2010 počet usmrtených pri dopravných nehodách o 50% prjali všetky štáty Európskej únie. V roku 2010 Slovenská republika úspešne znížila počet usmrtených na cestách o 43%. Slovenskej republike sa síce v minulom roku tento prijatý záväzok nepodarilo splniť, ale dosiahla jedno z najlepších znížení smrteľných nehôd v strednej Európe (viď graf nižšie). Napríklad v Rakúsku v roku 2002 zahynulo na cestách 956 osôb, záväzok znížiť úmrtnosť na číslo 548 nesplnili. Zahynulo o 70 osôb viac. Podobne v Maďarsku a Českej republike. Záväzok Európskej únie v prípade Maďarska znížiť počet usmrtených o 714, presiahli počtom 20. V Čechách zomrelo na cestách v roku 2002 1.431 účastníkov cestnej premávky. V minulom roku to bolo 749 osôb, čo je o 34 viac ako bol prijatý záväzok. V roku 2002 na našich cestách zahynulo 610 osôb, záväzok bol 305, avšak na cestách v roku 2010 zahynulo 345 osôb.

Trend znižovania usmrtených na cestách pokračuje aj v ďalších rokoch. Pozitívna skúsenosť z jednotného cieľa Európskej únie v rámci rokov 2002 až 2010 viedla k záveru stanoviť si opäť strategický zámer v podobe zníženia počtu usmrtených osôb v dôsledku cestných dopravných nehôd o polovicu do roku 2020 v porovnaní s referenčným rokom 2010. Na základe oznámenia Európskej Komisie sa vytýčil teda nový cieľ v podobe zníženia počtu usmrtených pri dopravných nehodách na cestách do roku 2020 opäť o 50%. Slovensko by tak vzhľadom na počet usmrtených v minulom roku (345 usmrtených osôb) malo postupne znižovať úmrtnosť na cestách tak, aby do roku 2020 nezomrelo na cestách viac ako 345 osôb, ale aby v roku 2020 usmrtených dôsledkom dopravných nehôd nebolo viac ako 172.

Znižovanie dopravných nehôd a ich následkov však nie je len záležitosťou polície, je to záležitosť celej spoločnosti a všetkých účastníkov cestnej premávky. Práve záväzkom a cieľom celej spoločnosti by malo byť to, aby na cestách nezomieral nikto. Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 391/2005 zo dňa 18. mája 2005 Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010. Stratégia bola koncipovaná ako spoločný strategický dokument všetkých subjektov, ktoré v Slovenskej republike ovplyvňujú bezpečnosť cestnej premávky (ďalej len „BECEP“). Vzhľadom na to, že väčšina opatrení spomínaného národného plánu má dlhotrvajúci a priebežný charakter plnenia a v problematike BECEP pribúdajú neustále nové prvky, ktoré treba riešiť, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky spracovalo návrh novej národnej stratégie na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na dekádu do roku 2020, ktorá bude kontinuálne pokračovať v naštartovanom trende rozvoja BECEP na Slovensku.

Zníženie počtu dopravných nehôd je jedným z hlavných cieľov Policajného zboru Slovenskej republiky. Za úspešne klesajúcim štatistickým ukazovateľom sú okrem nového hodnotiaceho systému policajtov, teda osobnej zodpovednosti dopravného policajta za v službe zverený úsek, aj ďalšie aktivity, ktoré Policajný zbor od začiatku roka pre verejnosť na cestách zabezpečuje. Nie sú to len dopravno-bezpečnostné akcie, ale aj informácie odporúčacieho, upozorňujúceho a preventívneho charakteru. Už viac ako rok je cieľom polície zníženie nehodovosti a úmrtnosti na cestách, nie vyberanie pokút.