Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Slovinský prezident vyznamenal slovenskú políciu za prínos pri zvládaní migračnej krízy

11. 12. 2018

UHCP-MEDAILA-ILUSTR

 Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru sa dlhodobo podieľa na kontrole vonkajších hraníc EÚ nielen plnením zverených úloh na území SR, ale aj v iných členských štátoch a tretích krajinách, kde pod jeho koordináciou pôsobia príslušníci Zahraničnej jednotky Policajného zboru.

V piatok 7. decembra 2018 sa riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ plk. JUDr. Ladislav Csémi a veliteľ 1. kontingentu Zahraničnej jednotky Policajného zboru v Slovinsku mjr. Mgr. Martin Schuster zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní vyznamenaní v prezidentskom paláci v Ľubľane.

Zástupcovia slovenskej polície preberajú vyznamenanie

Z rúk prezidenta Slovinskej republiky Boruta Pahora prevzali Medailu za zásluhy udelenú Slovenskej republike - Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ za prínos pri zvládnutí migračnej krízy v Slovinsku na jeseň 2015 a na jar 2016. Prezident Slovinskej republiky vyjadril uznanie a poďakovanie všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí prispeli nielen k riadeniu migračných tokov a k ochrane verejného poriadku, ale aj k zabezpečeniu ľudských podmienok pre migrantov.  

Vyznamenanie

Úrad hraničnej a cudzineckej polície v čase migračnej krízy na prelome rokov 2015 a 2016 zorganizoval vyslanie dvoch rotácií po 20 príslušníkov Policajného zboru z rôznych útvarov Úradu hraničnej a cudzineckej polície a krajských riaditeľstiev Policajného zboru, ktorí sa aktívne podieľali na implementácii opatrení prijímaných Slovinskou republikou pri riešení migračnej krízy.

Spoločné foto

V období od októbra 2015 do marca 2016 prešlo cez Slovinsko 477 000 migrantov.