Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Slovinský prezident vyznamenal slovenskú políciu za prínos pri zvládaní migračnej krízy

11. 12. 2018

 Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru sa dlhodobo podieľa na kontrole vonkajších hraníc EÚ nielen plnením zverených úloh na území SR, ale aj v iných členských štátoch a tretích krajinách, kde pod jeho koordináciou pôsobia príslušníci Zahraničnej jednotky Policajného zboru.

V piatok 7. decembra 2018 sa riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ plk. JUDr. Ladislav Csémi a veliteľ 1. kontingentu Zahraničnej jednotky Policajného zboru v Slovinsku mjr. Mgr. Martin Schuster zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní vyznamenaní v prezidentskom paláci v Ľubľane.

Zástupcovia slovenskej polície preberajú vyznamenanie

Z rúk prezidenta Slovinskej republiky Boruta Pahora prevzali Medailu za zásluhy udelenú Slovenskej republike - Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ za prínos pri zvládnutí migračnej krízy v Slovinsku na jeseň 2015 a na jar 2016. Prezident Slovinskej republiky vyjadril uznanie a poďakovanie všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí prispeli nielen k riadeniu migračných tokov a k ochrane verejného poriadku, ale aj k zabezpečeniu ľudských podmienok pre migrantov.  

Vyznamenanie

Úrad hraničnej a cudzineckej polície v čase migračnej krízy na prelome rokov 2015 a 2016 zorganizoval vyslanie dvoch rotácií po 20 príslušníkov Policajného zboru z rôznych útvarov Úradu hraničnej a cudzineckej polície a krajských riaditeľstiev Policajného zboru, ktorí sa aktívne podieľali na implementácii opatrení prijímaných Slovinskou republikou pri riešení migračnej krízy.

Spoločné foto

V období od októbra 2015 do marca 2016 prešlo cez Slovinsko 477 000 migrantov.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby