Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

So začiatkom školského roka polícia posilní hliadky, opatrenia v doprave potrvajú celý september

02. 09. 2022

pz-september2022

V pondelok 5. septembra 2022, ktorý je začiatkom nového školského roka, polícia posilní dopravné, poriadkové aj železničné hliadky na celom Slovensku. Cieľom je v prvom rade zvýšiť dohľad nad bezpečnosťou žiakov v okolí škôl aj v priľahlých uliciach, rovnako ostatných   účastníkov cestnej premávky. Policajti dohliadnu aj na plynulosť cestnej premávky, ktorú budú v prípade potreby riadiť a usmerňovať.

Na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky budú policajti vo zvýšenej miere dohliadať aj počas celého septembra.
Policajti sa zamerajú predovšetkým na kontrolu dodržiavania tých pravidiel cestnej premávky, ktorých nedodržiavanie je najčastejšou príčinou  dopravných nehôd. Viac policajtov bude tých na miestach a úsekoch ciest, kde dochádza najčastejšie k smrteľným nehodám.

Vodiči musia rátať s dychovými skúškami, keďže pod vplyvom alkoholu zavinili počas prvých siedmich mesiacov tohto roka 829 dopravných nehôd. Policajti sa zamerajú aj na ostatných vodičov motorových a nemotorových vozidiel, na kontrolu dodržiavania povinností chodcov a cyklistov v cestnej premávke (vrátane vodičov kolobežiek s pomocným motorčekom), na kontrolu dodržiavania spôsobu jazdy (najmä na ustanovenia týkajúce sa predchádzania) a na kontrolu dodržiavania povinností vodiča (predovšetkým na dodržiavanie zákazu používať počas jazdy telefón či obdobný prístroj -  okrem použitia systému voľné ruky).

Počas 7 mesiacov 2022 bolo na území Slovenskej republiky zaevidovaných celkom 7 035 dopravných nehôd, čo predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 641 dopravných nehôd. Pri týchto dopravných nehodách bolo usmrtených 145 osôb, teda o 42 osôb viac, ako počas 7 mesiacov 2021.

Vštepujte svojim deťom už od malička zásady bezpečnosti pri prechádzaní cez cestu:

  • môžu vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa pozrú vľavo, potom vpravo a zasa vľavo a len vtedy, ak sa nepribližuje auto;
  • nemôžu vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré znemožňujú výhľad;
  • majú cez cestu prechádzať zásadne po priechode pre chodcov;
  • majú cez cestu prechádzať najkratším smerom – kolmo;
  • nemôžu vstúpiť na vozovku, keď svieti na semafore červený signál pre chodcov;
  • môžu prechádzať cez cestu na zelený signál a prechod dokončiť aj vtedy, keď sa rozsvieti červená.