Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Správa o stave a vývoji terorizmu v EÚ: TE-SAT 2012

26. 04. 2012

terorista

Včera podvečer (25. apríla tohto roka) počas zasadnutia parlamentného výboru Európskeho parlamentu Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, prezentoval riaditeľ Europolu, Rob Wainwright, Správu o stave a vývoji terorizmu v EÚ, TE-SAT 2012. V oblasti terorizmu bol minulý rok veľmi rozdielny oproti iným obdobiam. Najpozoruhodnejším trendom je narastajúci podiel individuálnych páchateľov, takzvaných osamelých hráčov.

V roku 2011 bol zaznamenaný pokles celkového počtu teroristických útokov a pokles počtu zadržaných páchateľov v súvislosti s terorizmom v EU. Vítame túto tendenciu, avšak terorizmus a extrémizmus naďalej predstavujú závažnú hrozbu a je potrebné zachovať si ostražitosť. Bohužiaľ, v roku 2011 bolo osamelým páchateľom pri teroristických útokoch usmrtených 77 ľudí v Nórsku a ďalší dvaja v Nemecku. Ak sa pozrieme do budúcnosti, páchatelia - jednotlivci budú naďalej veľkou hrozbou, inšpirovaní či už politickým, alebo religióznym extrémizmom. Organizované ilegálne skupiny majú taktiež schopnosti a zámer útoky uskutočniť,” hovorí Rob Wainwright, riaditeľ Europolu.

Ani smrť Usamu Bin Ladina neodstránila hrozby Al-Káidy motivovanej terorizmom. Práve naopak, hrozby sa rozvinuli a páchatelia ako jednotlivci alebo malé skupiny, ktoré vznikli v EÚ, sa dostávajú do popredia. Internet je pre nich kľúčovým nástrojom, ktorý im uľahčuje aktivity súvisiace s terorizmom.

Dôkazom stále potrebnej opatrnosti sú nie len zadržaní jednotlivci za prípravu teroristických útokov v mnohých členských štátoch, ale aj bombový útok v Nórsku (v júli 2011), o ktorom sa písalo v TE-SAT správe.

Hlavné čísla za rok 2011 sú:

  • 174 teroristických útokov v členských štátoch EÚ,
  • 484 jednotlivcov zadržaných v EÚ pre trestné činy v súvislosti s terorizmom,
  • páchatelia ako jednotlivci boli zodpovední za zabitie dvoch ľudí v Nemecku a 77 ľudí v nečlenskej krajine EÚ, v Nórsku,
  • 316 jednotlivcov v ukončenom súdnom konaní pre obvinenia z terorizmu.

Hlavným komunikačným prostriedkom teroristických a extrémistických skupín alebo jednotlivcov sa stal internet. Majú tak značnú online aktuálnosť, ktorú využívajú na rôzne účely.

Internet používajú na výučbu, propagandu, nábor, vysielanie členov do konfliktných oblastí, zhromažďovanie financií, spoluprácu s inými teroristickými organizáciami ako aj plánovanie a koordináciu útokov. Internet ponúka možnosti elektronických teroristických útokov (napríklad na operačné systémy kritickej infraštruktúry v členských štátoch EÚ, ako aj na zariadenia vyrábajúce energiu, či dopravné systémy). Proti kritickej infraštruktúre už začali vedúci členovia Al-Káidy v západných krajinách podporovať “elektronický džihád”.

Boj proti terorizmu a extrémizmu je veľkou výzvou, ktorá si vyžaduje inovatívne opatrenia a spoluprácu medzi viacerými spoluúčastníkmi. Orgány presadzujúce právo musia monitorovať podozrivé činnosti, informácie musia byť oznámené organizáciám a do úvahy musia byť brané informácie zo širokej verejnosti. Jednou z obáv sú nadchádzajúce Olympijské hry v Londýne, ktoré by mohli byť cieľom útoku teroristov, a v prípade ktorých samozrejme urobíme maximum, aby sme im zabránili” hovorí Rob Wainwright.

TE-SAT je verejne prístupná správa, vydávaná Europolom na základe informácií poskytnutých a overených príslušnými orgánmi presadzujúcimi právo v členských štátoch EÚ. Zadržania a udalosti, ku ktorým došlo v EÚ v r.2011, ako je uvedené v tejto správe, sú údaje ktoré členské štáty oznámili Europolu pre TE-SAT.

Úplná verzia TE-SAT 2012 sa nachádza na webovej stránke Europolu https://www.europol.europa.eu/.

Doplnenie Národnej ústredne Europolu v Slovenskej republike:

Cieľom Europolu je zhromažďovať, uchovávať, spracúvať, analyzovať a vymieňať informácie a spravodajské informácie. Ide o informácie v oblasti prevencie a boja proti závažným formám medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti. Do aktivít EÚ smerujúcich proti teroristickej činnosti sa aktívne zapája aj Slovensko. Spojenie medzi centrálou Europolu, členskými krajinami a Slovenskom zaisťuje Národná ústredňa Europolu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru. Prostredníctvom nej môže slovenská polícia využívať služby a produkty Europolu. Je ním najmä informačný systém Europolu, do ktorého členské štáty vkladajú informácie o trestnej činnosti a môžu v ňom vyhľadávať rôzne analytické súbory. Polícia tiež môže využívať operatívne a strategické správy, príručky a iné materiály, ktoré Europol vypracováva z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie útvarov. Ale aj odbornú, technickú a finančnú pomoc pri predchádzaní, zamedzovaní, odhaľovaní, dokumentovaní trestnej činnosti a zisťovaní jej páchateľov a pri vyšetrovaní trestných činov v členských štátoch Europolu. Aj slovenská polícia prostredníctvom svojho zástupcu veľmi intenzívne pracuje v jednom z analytických pracovných súborov, ktorý je zameraný proti extrémistickému terorizmu.