Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2022, štvrtok
 

Stanovisko prezidenta Policajného zboru k personálnym otázkam

15. 10. 2010

plk. JUDr. Jaroslav Spišiak:

„Cieľom v súčasnosti prebiehajúcich zmien v Policajnom zbore je zefektívniť výkon práce polície. Pri reštrukturalizácii Policajného zboru plánujeme znížiť počet riadiacich pracovníkov. Zámerom zmien je tiež vytvoriť stmelený kolektív, ktorého sila vzájomnej spolupráce pozitívne ovplyvní vývoj bezpečnosti širokej verejnosti. Individualizmus má krátkodobé výsledky. Pre komplexné riešenia musí byť polícia postavená na silnom kolektíve, nie na individuálnych hrdinoch, a to osobitne v boji s organizovanou kriminalitou.

Všetky kroky robíme v prospech občanov, pre zvýšenie ich bezpečnosti. Verejnosť si môže byť istá, že ak aj nastali personálne opatrenia, tie boli vykonané v ich prospech, pre zvýšenie efektívnosti výkonu polície. Nie je podstatné kto bol vymenený, alebo kto je v riadiacich funkciách. Pre verejnosť sú dôležité výsledky do budúcna. Prijaté opatrenia verejnosť ohodnotí po prezentovaní výsledkov. V prípade negatívnych trendov budú okamžite vyvodené aj personálne opatrenia.

Pri výbere riadiacich pracovníkov sústreďujeme pozornosť na ich profesionalitu, ale aj na ich schopnosť viesť kolektív, čo povedie k zvyšovaniu výkonu ich podriadených. Snažíme sa preventívne predchádzať nezhodám v Policajnom zbore.
Zmeny na riadiacich postoch vykonávame na základe čisto profesionálnych kritérií. Personálne zmeny jednotlivých útvarov má v pôsobnosti riaditeľ príslušného útvaru. Prezident Policajného zboru nezasahuje do výberu jeho ľudí. Riaditeľ má generálnu právomoc výberu svojich podriadených. Za svoj výber nesie plnú zodpovednosť, ako aj za výkony ich práce. Výkonnosť budeme hodnotiť mesačne. Pri stagnácii, či nedostatočnom vývoji prijmeme okamžite personálne opatrenia. Všetky doterajšie zmeny boli vykonané v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných právnych predpisov polície. Ani jedno doterajšie opatrenie nebolo vykonané iným ako zákonným spôsobom. Nebolo podané žiadne odvolanie, nebola zistená nezákonnosť.

Konkrétne informácie o výmene riadiacich pracovníkov neposkytujeme ani v jednom prípade, teda ani v týchto. Neexistuje právny predpis, ktorý by nám ukladal povinnosť informovať o personálnych zmenách v Policajnom zbore. V prípade zverejnenia dôvodov by sme sa museli dotknúť aj negatívnych stránok osobnosti pracovníkov, ktoré sa u niektorých naplno prejavili tým, že podsúvajú dezinformácie médiám, prezrádzajú štátne tajomstvá a očierňujú súčasné vedenie polície a tým celý Policajný zbor. Takto dávajú najavo, že ich osobné ciele a ambície sú nadradené cieľom kolektívu, do ktorého patrili, teda cieľom Policajného zboru. V minulosti policajti preukázali svoje schopnosti, oddanosť a čestnosť. Nezverejnením dôvodov ich výmeny predchádzame nepriaznivému ovplyvneniu osobnej dôstojnosť, dobrého mena dotknutých policajtov pre ich budúce kariéry.“

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby