Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Súčasní policajti o sociálne istoty neprídu

16. 09. 2011

kuklac-ilustracny

Vláda v auguste schválila viacero zmien v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, ktoré podporia jeho udržateľnosť a spravodlivosť. Zahŕňa ich Analýza sociálneho systému ozbrojených zložiek. Cieľom je znížiť jeho ekonomickú náročnosť a podporiť personálnu stabilizáciu vekovej skupiny policajtov od 30 do 45 rokov, kedy je možné efektívne zhodnotiť získanú kvalifikáciu a skúsenosti. Princíp sociálneho systému, ktorý je motivačný a kompenzačný však zostane zachovaný – je to záväzok vlády.

VŠETKY OPATRENIA V RÁMCI VÝSLUHOVÉHO ZABEZPEČENIA SA DOTKNÚ IBA NOVÝCH POLICAJTOV, KTORÍ BUDÚ PRIJATÍ DO PZ PO DNI NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI NAVRHOVANÝCH ZMIEN /predpokladá sa 1. apríl 2012/. Novelu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov by malo MV SR vypracovať do konca tohto roka.

Vo vyplácaní odchodného sa počíta so zvýšením minimálnej doby služby pre vznik nároku zo súčasných 5 na 13 rokov. Za 13 odslúžených rokov bude policajtovi patriť 0,5 násobok základu /dnes trojnásobok/, za každý ďalší ukončený rok služby to bude ďalšia polovica. Maximálna výmera odchodného bude predstavovať 9 násobok základu za 30 a viac rokov výkonu služby /dnes je to trinásťapolnásobok za 30 a viac rokov služby/. Pre policajtov opätovne prijatých do služby sa podmienky nároku na odchodné sprísnia - takíto policajti budú musieť mať odslúžených aspoň 13 rokov. Táto zmena bude mať stabilizačný charakter vo vzťahu k migrujúcim príslušníkom a špekulatívnemu záujmu o opätovný krátkodobý vstup do služby s úmyslom navýšiť si základ na výpočet odchodného a jeho doplatok. Náklady na odchodné sa tým znížia – počíta sa s úsporou 12,5 milióna eur /ak by odišlo toľko policajtov, ako vlani/.

Podmienky budú prísnejšie aj pri nároku na výsluhový príspevok – policajti ho budú môcť získať namiesto súčasných 5 až po 10 rokoch služby. Pri výkone služby v rozsahu 15 až 24 rokov tak nahradí v súčasnosti poskytovaný výsluhový dôchodok /výdavky osobitného účtu sa tým znížia od roku 2023/.
Za 10-16 odslúžených rokov budú policajti dostávať príspevok 1 rok /dnes je to za 5-8 rokov/, 2 roky za službu trvajúcu 17 až 21 rokov /dnes 9 – 11/ a 3 roky za 22 až 24 rokov pôsobenia v službe /dnes 12 – 14 rokov/. Príspevok bude tvoriť 2 percentá základu za každý ukončený rok služby.
Ak by sa bývalý policajt zamestnal v civilnej štátnej alebo verejnej službe, príspevok sa mu počas trvania tohto zamestnania nebude vyplácať. Príspevok sa nebude valorizovať. Touto zmenou by sa mala dosiahnuť personálna stabilizácia zboru v produktívnom veku a zároveň zabrániť zamestnávaniu bývalých policajtov v civilnej štátnej službe. Takisto sa predpokladá pokles nákladov o 7 až 8násobok.

Na výsluhový dôchodok budú mať policajti nárok až po odslúžení 25 rokov služby /v súčasnosti je to 15 rokov/. Jeho výška bude 2 percentá základu za každý ukončený rok služby až do 30 odslúžených rokov /čiže maximálne 60 percent základu/. Táto ÚPRAVA SA BUDE VZŤAHOVAŤ NA POLICAJTOV PRIJATÝCH DO SLUŽBY AŽ PO NADOBUDNUTÍ NAVRHOVANÝCH ZMIEN. Náklady na opakujúce sa dávky sociálneho zabezpečenia sa týmto opatrením znížia. Z

Základ pre výpočet dávok výsluhového zabezpečenia by sa mal zisťovať z celej doby trvania služobného pomeru s použitím zhodnocovacieho koeficientu /dnes je to priemerný plat v príjmovo najlepšom roku za posledných 10 rokov pred ukončením služby/. Rovnako sa predpokladá zosúladenie spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia s valorizáciou dôchodkov vo všeobecnom systéme

Uvedené zmeny v rámci rezortu vnútra zahŕňajú aj príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.