Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Svetový týždeň bezpečnosti na cestách

06. 05. 2013

znak PZ SR

Svetový týždeň bezpečnosti na cestách pod záštitou OSN sa tento rok koná od 6. do 13. mája 2013. Na Slovensku ho podporujú a spoločné aktivity pripravujú Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku. Príslušníci Policajného zboru budú zabezpečovať zvýšený dohľad so zameraním najmä na chodcov, ktorí sú v centre pozornosti tohtoročného týždňa. 

Cieľom je preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky. „Neviditeľnosť chodcov má za následok veľký počet nehôd s tými najvážnejšími následkami. Reflexné prvky sú teda prostriedkom na zlepšenie viditeľnosti nemotorových účastníkov na cestách. „Vidieť a byť videný“, za týmto účelom budú policajti počas týždňa bezpečnosti na cestách rozdávať chodcom reflexné prvky a reflexné vesty“, uviedol prvý viceprezident Policajného zboru plk. Mgr. Milan Lučanský. 

„Chodci patria k najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky, pretože nie sú chránení tak, ako ostatní účastníci cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu a  predstavujú riziko pre seba a aj ostatných“, poznamenal štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  Ing. Viktor Stromček.  

Minulý rok zaznamenal Policajný zbor 65 usmrtených chodcov, čo predstavuje 22%-ný podiel na celkovom počte usmrtených, ktorých bolo 296. Najčastejšie sú to prípady, keď sa vodič nevenuje vedeniu vozidla, nesleduje situáciu v cestnej premávke a neprispôsobí svoju rýchlosť. Nezaostávajú ani prípady, keď chodec náhle vbehne do jazdnej dráhy auta a vodič už nemá šancu zabrzdiť. Chýb, ktoré robia chodci najčastejšie, je viac. Najčastejšia a snáď najväčšia, pri ktorej môžu prísť o život je, že nepoužívajú reflexné prvky. Dostatočne sa nepresvedčia, či môžu cez cestu bezpečne prejsť, respektíve prechádzajú cez cestu na červenú. 

„Podľa Správy OSN zomiera na cestách denne 3.400 ľudí. Bezpečnosť na európskych cestách sa v ostatných rokoch výrazne zlepšila, ale takmer sto tisíc ľudí usmrtených ročne na cestách, je stále veľa. Z toho chodci a cyklisti tvoria 30-50%. WHO vyzýva, aby štáty dôsledne presadzovali základné preventívne opatrenia týkajúce sa bezpečnosti na cestách, čo v súvislosti s chodcami znamená najmä ich viditeľnosť a dodržiavanie pravidiel pohybu na cestách“, povedala Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku. Kancelária v súčasnosti podporuje projekt „Krajina záchranárov“, ktorého súčasťou je aj výučba prvej pomoci pri cestných úrazoch.

Pri tejto príležitosti policajní preventisti pripravili viaceré preventívne akcie zamerané najmä na deti materských a základných škôl v rámci celého Slovenska.