Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Udelenie vyznamenania a ocenenia príslušníkom PZ

18. 02. 2009

Prijatie_EUPM strednyZa svedomité a príkladné plnenie služobných úloh pri vyslaní na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci policajnej misie Európskej únie EUPM v Bosne a Hercegovine a za vzornú reprezentáciu Policajného zboru SR v zahraničí udelil prezident Policajného zboru rezortné vyznamenanie „Medaila za službu v Policajnom zbore III. stupňa“ mjr. Mgr. Rastislavovi Kováčovi v stálej štátnej službe vo funkcii starší referent špecialista Národnej ústredne Europol úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru a rezortné ocenenie „Čestný odznak Policajného zboru“ mjr. Mgr. Andrejovi Baranovi v stálej štátnej službe vo funkcii vyšetrovateľ odboru justičnej polície úradu justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava – okolie.

Mjr. Mgr. Kováč bol v roku 2006 vyslaný do misie EUPM, kde sa na funkcii dôstojníka inšpekčného tímu v meste Banja Luka podieľal na monitorovaní a mentorovaní kriminálnych vyšetrovaní a vykonávaní inšpekcií prípadov korupcie a organizovanej kriminality, riešených miestnymi policajnými zložkami, s pôsobnosťou na celom území Bosny a Hercegoviny. V januári 2008 bol poverený riadením inšpekčného oddelenia v Banja Luke, ktorý pôsobil na území Republiky Srbskej. Zároveň vykonával funkciu zástupcu koordinátora pre vnútornú kontrolu s pôsobnosťou pre celé územie Bosny a Hercegoviny. V spolupráci s manažmentom miestnej polície tvoril strategické koncepcie v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti s ich následnou praktickou aplikáciou.

Mjr. Mgr. Baran bol v roku 2007 vyslaný do misie EUPM, kde pracoval na funkcii regionálneho poradcu pre kriminálnu políciu v meste Mostar, kde sa podieľal na monitoringu výkonu policajných činností bezpečnostných zložiek. Zabezpečoval súčinnosť s Federálnou políciou Bosny a Hercegoviny pri plánovaní a výkone opatrení smerujúcich k eliminácii organizovanej trestnej činnosti so zameraním na trestnú činnosť nelegálneho obchodovania s motorovými vozidlami a drogovú trestnú činnosť. Na istý čas bol poverený vedením tímu medzinárodných policajných poradcov. Plnil úlohy pri príprave a riadení aktivít EUPM zameraných na zlepšenie bezpečnostnej situácie a riešenie multi-etnických konfliktov na regionálnej úrovni.

Za svoj profesionálny výkon a odborný prínos pre misiu boli ocenení medailou za službu v misii Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky „The European Security Defence Policy Service Medal“.