Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

V boji proti obchodovaniu s ľuďmi patrí Slovensko medzi najlepšie hodnotené štáty

20. 09. 2016

obchodovanie_s_ludmi_02

Stretnutie amerických a slovenských expertov sa uskutočnilo  v pondelok 19. septembra  2016 v súvislosti s každoročne vydávanou správou o stave v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a dodržiavaní minimálnych štandardov. Zástupcov Ministerstva zahraničných vecí USA Ann Slusarz a Chada Salitana privítal  na pôde ministerstva vnútra riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie MV SR Jozef Halcin.  

Slovenská republika sa aj v tomto roku umiestnila v prvej skupine /tzv. TIER 1/, do ktorej patria najlepšie ohodnotené štáty, pričom predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí USA označili Slovenskú republiku za krajinu, ktorá je na vrchole boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ocenili pokroky Slovenska v oblasti vzdelávania našich sociálnych pracovníkov, zamestnancov štátnych inštitúcií, úradov práce sociálnych vecí a rodiny, detských domovov, terénnych sociálnych pracovníkov pôsobiacich v rómskych komunitách, príslušníkov PZ, ale hlavne sudcov či prokurátorov.  Od roku 2010 bolo vyškolených viac ako  3-tisíc pracovníkov, ktorí verejne pôsobia a denne riešia rôzne životné situácie.

Zľava: Ann Slusarz a Chad Salitan z ministerstva zahraničných vecí USA

Americkí hostia  vyzdvihli preventívne aktivity, ktoré sa v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi zorganizovali aj vo vzťahu k verejnosti a ocenili medzinárodnú spoluprácu SR; rovnako aj snahu a vôľu pokračovať v nastolenom trende.

Preventívna aktivita - kampaň Anjeli strážni, na ktorej Ministerstvo vnútra SR spolupracuje s občianskym združením Brániť sa oplatí Slovensko, je dokonca v  hodnotiacej správy MZV USA za rok 2016  uvedená ako jeden z piatich príkladov dobrej praxe spomedzi takmer  180 štátov sveta. 

  Rokovanie na MV SR

Na stretnutí sa za Slovenskú republiku sa okrem zástupcov rezortu vnútra  zúčastnili aj predstavitelia Generálnej prokuratúry SR, ministerstva zahraničných vecí a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Prítomní sa zhodli, že výmena informácii a príkladov dobrej praxe medzi Slovenskou republikou a USA môže zlepšiť a zintenzívniť kroky v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.  

  „Oceňujem prínos intenzívnejšej komunikácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí USA a Ministerstvom vnútra SR, ktorú potvrdilo aj toto stretnutie v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Verím, že výmena príkladov dobrej praxe od odborníkov z USA prispeje k zlepšeniu a zefektívneniu aktivít práve v tejto téme,“ zhodnotil stretnutie Jozef Halcin.