Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

V Košiciach sa stretli pyrotechnickí experti z celého sveta

17. 07. 2016

Slovenská republika v rámci predsedníctva v Rade Európskej únie zorganizovala v dňoch 12. až 15. júla 2016 v Košiciach seminár a praktický tréning v rámci  siete The European Explosive Ordnance Disposal Network (EEODN) za účasti 26 členských štátov Európskej únie, partnerských krajín, tretích štátov (Austrálie, Kanady či Kolumbie) a medzinárodných agentúr a organizácií (INTERPOL, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb - EDCD, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - IAEA, Európska obranná agentúra - EDA, Federálny úrad pre vyšetrovanie - FBI).

Sieť EEODN je tvorená výkonnými príslušníkmi pyrotechnikov rôznych útvarov členských štátov Európske únie a vznikla ako následok teroristických útokov v Madride v roku 2004 z dôvodu zintenzívnenia policajnej spolupráce pre potreby výmeny informácii o trestných činov za pomoci výbušnín vrátane prevencie proti páchaniu takéhoto typu trestnej činnosti v r. 2008. Postupne sa sieť rozrástla o tretie krajiny (Spojené štáty americké, Kanada, Austrália)  a jej členmi sa stali aj rôzne medzinárodné bezpečnostné agentúry.

Slovenské predsedníctvo - informácie MV SRSeminár a praktický tréning bol organizovaný pod záštitou Európskeho policajného úradu (Europolu - operation department Counter Terorism CBRN-E Goncalo Simoes) a financovaná prostredníctvom grantu poskytnutého Európskou policajnou akadémiou (CEPOL). Organizačne aktivitu zabezpečoval Kriminalistický a expertízny ústav PZ v spolupráci s národnou ústredňou Europol, Akadémiou PZ a odborom odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality prezídia PZ. V priebehu seminára odznelo 32 prezentácií zameraných na problematiku výbušnín a možné hrozby použitia chemických, biologických, jadrových a nukleárnych materiálov.

Účastníci seminára

Praktický tréning v oblasti chemických, biologických, rádioaktívnych a jadrových materiálov bol zameraný na aktuálne možné hrozby ich zneužitia. V rámci prvého scenára išlo o situáciu, pri ktorej bolo policajnými zložkami identifikované laboratórium určené na výrobu nebezpečných chemických látok. Druhý scenár imitoval situáciu, pri ktorej bolo zadržané vozidlo s nelegálne prevážaným rádioaktívnym materiálom. Hlavným cieľom tréningu bol  prieskum miesta činu z hľadiska výskytu chemických, biologických, rádioaktívnych a jadrových materiálov, detekcia týchto materiálov a získanie stôp dôležitých pre trestné stíhanie.

V rámci problematiky výbušnín boli pre účastníkov praktického tréningu pripravené tri modelové situácie. V prvej pod názvom Laboratórium na výrobu podomáckych výbušnín bol riešený prípad podomácky vyrábaných výbušnín z bežne dostupných zdrojov a chemikálii, druhá modelová situácia s názvom Automobil s podomácky vyrobenými výbušninami a zastreleným vodičom bola zameraná na praktické precvičenie taktických postupov a vyhodnotenie najsprávnejšieho postupu pre riešenie situácie. Pri tretej modelovej situácii pod názvom Samovražedný atentátnik bolo cieľom určenie správnych postupov dotknutých subjektov pri tomto type incidentu.

Hlavným cieľom tejto medzinárodnej expertnej akcie bolo pokračovať v aktívnej výmene informácií spolupracujúcich krajín o problematike nelegálneho používania výbušnín a nebezpečných materiálov, najmä pri teroristických útokoch. 

Medzinárodné expertné podujatie potvridlo vysokú mieru profesionality a odbornosti účastníkov, a to aj napriek objektívnym rozdielom v používanej technike a postupoch v jednotlivých krajinách, ako aj určitej jazykovej bariéry pri riešení technických detailov. Avšak výsledky praktického tréningu ukázali, že zistené rozdiely nie sú vážnou prekážkou a pri splnení určitých podmienok bude možné pôsobenie medzinárodných tímov v európskom priestore.