Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2024, utorok
 

V roku 2013 nastanú zmeny vo vydávaní vodičských preukazov

28. 03. 2011

doprava1

Poslanci schválili novelu zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. Ministerstvo vnútra ju vypracovalo na základe potreby úplného prebratia smernice o vodičských preukazoch, čo nebolo poslednou novelou zabezpečené v plnom rozsahu.

Novela zavádza obmedzenú platnosť vodičských preukazov pre skupiny jednotlivých vodičských oprávnení.

 

  • vodičské preukazy pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T budú platiť 15 rokov;
  • vodičské preukazy skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE budú platiť 5 rokov;
  • vodičské preukazy držiteľov nad 65 rokov budú platiť 5 rokov.

Novo sa vymedzuje okruh vodičov, ktorí budú pri vedení vozidla povinní mať pri sebe doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. 
 

Pôjde už prevažne len o vodičov vozidiel skupiny B, ktorí ich používajú na špecifické účely /autá s právom prednostnej jazdy, pošta, zásielkové služby a pod./. Ostatní vodiči, ktorí túto povinnosť majú v súčasnosti, budú mať údaje o platnosti dokladov týkajúcich sa zdravotnej a psychickej spôsobilosti premietnuté v platnosti vodičského preukazu na skupiny C, D a iné.

Ustanovujú sa podmienky na výmenu platných vodičských preukazov.

  • u držiteľov skupín C a D bude podmienená preukázaním zdravotnej a psychickej spôsobilosti;
  • vodiči starší ako 65 rokov budú musieť preukázať zdravotnú spôsobilosť.

Zostane tak zachovaný súčasný princíp, podľa ktorého zákon nenúti podrobovať sa pravidelných lekárskym prehliadkam a psychologickým vyšetreniam všetkých držiteľov týchto skupín ale len tých, ktorí vozidlá reálne vedú. Ponechanie platnosti skupín C a D zostáva na vodičovi.
Princíp sa bude uplatňovať pri výmene aj obnove vodičských preukazov vydaných na Slovensku aj v zahraničí.

Novela zákona spresňuje preskúmavanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Túto povinnosť budú mať aj naďalej tí, ktorí nesmeli viesť motorové vozidlo na základe rozhodnutia súdu /trest zákazu činnosti/.  
Novinkou je, že z tých, ktorí dostali zákaz ako sankciu v správnom alebo disciplinárnom konaní iba tí, ktorí závažne porušili niektoré pravidlá cestnej premávky /napr. jazda pod vplyvom alkoholu, prekročenie rýchlosti, prejazd cez križovatku na značku Stoj, daj prednosť v jazde, nedanie prednosti v jazde, jazda v protismere/.  

Všetky vodičské preukazy vydané pred 19. januárom 2013 sa budú musieť vymeniť do roku 2023 /preukazy vydané do 1. mája 2004/, resp. 2032 /vydané medzi 1. májom 2004 a 18. januárom 2013/. Povinnosť výmeny vyplýva zo Smernice o vodičských preukazoch.  

Novela tiež zavádza možnosť vydania tabuľky s evidenčným číslom na upevnenie na nosič bicyklov namontovaný na spájacie zariadenie vozidla.

Tabuľka sa tak nebude musieť premiestňovať z vozidla na nosič bicyklov.  

Dôjde k zmenám v zákone o správnych poplatkoch.  

Za vydanie dokladov pri zmenách nezavinených občanmi sa správne poplatky vyberať nebudú. Zavádza sa však nový poplatok za doručenie osvedčenia o evidencii vozidla časť 1 na adresu určenú držiteľom vozidla /3 eurá/ a vydanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicykla /16,50 eur/.  

Novela zákona by mala byť účinná od 1. mája 2011. Ustanovenia týkajúce sa výmeny a platnosti vodičských preukazov budú účinné od 19. januára 2013.