Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

V súvislosti s nelegálnou migráciou na slovensko-českom pohraničí pokračujeme v aktivitách aj v spolupráci s mimovládnym sektorom

03. 11. 2022

tabor_1853-ilustr

Ministerstvo vnútra situáciu v súvislosti s nelegálnou migráciou dlhodobo a intenzívne rieši na niekoľkých úrovniach. Neoprávnene sa zdržiavajúci cudzinci sú ihneď po ich záchyte vybavovaní cudzineckou políciou, ktorá kontroluje v medzinárodných databázach, či už nepožiadali o azyl v inej krajine, alebo či pre Slovensko nepredstavujú bezpečnostnú hrozbu.

Príslušníci Policajného zboru sú na exponovaných miestach. Tri hliadky sú permanentne na železničnej stanici v Kútoch, tiež v stanovom mestečku v Kútoch či pri stanoch v Brodskom. V týchto oblastiach je zároveň zvýšený výkon služby nielen z dôvodu snahy o čo najväčší počet záchytov prevádzačov a cudzincov, ale najmä aj z kontroly verejného poriadku a pokojného priebehu," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

„Je dôležité zdôrazniť, že zo strany neoprávnene sa zdržiavajúcich cudzincov sme doteraz nezaznamenali priestupok v rámci verejného poriadku,“ zdôraznil viceprezident Prezídia Policajného zboru Damián Imre.

Sekcia krízového riadenia MV SR spolu s Migračným úradom aj naďalej aktívne spolupracuje s Policajným zborom. Boli zabezpečené stany civilnej ochrany, v ktorých je prvých 40 lôžok, postupne sa plánuje ich počet navýšiť na 96.

Od stredy 2. novembra 2022  je tiež v Kútoch k dispozícii budova bývalej pošty s ďalšími priestormi na dočasné ubytovanie pre 24 ľudí.

Stanový tábor v Kútoch

„V Kútoch je  ku každému stanu pripravený  jeden dostatočne výkonný ohrievač a osvetlenie. Ministerstvo vnútra zabezpečuje aj lekárničky a hasiace prístroje. O lokalizácii bude informovaná aj rezortná hygiena," uviedla Michaela Kaňová, generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR.

„Migračný úrad zabezpečil v Kútoch arabsky hovoriacu osobu, ktorá je v prípade potreby mediátorom," doplnil Ján Orlovský, riaditeľ Migračného úradu.

Do stanového mestečka boli poskytnuté deky a spacáky. Do stanov boli tiež dodané vykurovacie telesá, osvetlenie, či lavice a stoly.

Stanový tábor v Kútoch

Potrebné mechanizmy kontingenčného plánu schváleného vládou pred dvoma týždňami budú aplikovateľné aj na slovensko-českom pohraničí. Štát na zabezpečovanie niektorých doplnkových služieb víta spoluprácu s mimovládnym sektorom.   

„Včera sa na pôde ministerstva vnútra zrealizovalo stretnutie zástupcov ministerstva rezortu s neziskovými občianskymi organizáciami, na ktorom sme sa navzájom informovali o aktivitách, ktoré vo veci nelegálnej migrácie vykonávame, rozprávali sme sa aj o koordinácii ďalšej spolupráce," vysvetlil splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač.

Podľa občianskych združení a cirkevných organizácií, ktoré s cudzincami v pohraničí pracujú, sú kľúčovými oblasti zabezpečenia tepla, stravy, základnej zdravotnej starostlivosti, ale aj prístup k právnemu poradenstvu.

„ Je potrebné, aby cudzinci boli poučení o svojich právach a povinnostiach, najmä o možnosti podať na Slovensku žiadosť o azyl, ako aj o existujúcom Dublinskom systéme, ktorý určuje členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu,” uviedla Miroslava Mittelmannová, programová riaditeľka Ligy za ľudské práva.

Stanový tábor v Kútoch

Občianske združenia a cirkevné organizácie ponúkli svoju pomoc štátu napríklad formou dobrovoľníkov na výdaj stravy alebo informovania cudzincov o ich právnom postavení na Slovensku.

“Vítame, že štát začal systematicky riešiť poskytovanie základnej starostlivosti pre ľudí, ktorí uviazli na území SR. Zatiaľ čo vlaková stanica Kúty je určite kľúčovou lokalitou, je dôležité, aby boli zmapované a následne adekvátne riešené aj ďalšie prihraničné oblasti v spolupráci s miestnymi samosprávami a komunitami. Okrem základnej starostlivosti a informovanosti ľudí v núdzi je dôležité, aby prebehla vecná komunikácia smerom k lokálnym obyvateľom a aby neprichádzalo k napätiu v spoločnosti. Ako občiansky sektor sme pripravení na týchto riešeniach spolupracovať,”doplnila Michaela Pobudová, riaditeľka o.z. Mareena.

Stanový tábor v Kútoch

Prítomní zástupcovia jednotlivých strán sa na stretnutí zhodli na tom, že je kľúčové spolupracovať najmä na lokálnej úrovni,  a to s občianskymi a cirkevnými organizáciami, ako aj so samosprávami.

 „Je pre nás mimoriadne dôležité, aby občania Slovenska vedeli, že v problematike nelegálnej migrácie konáme nepretržite,  a konáme tak aj v ich záujme. Zavedenie hraničných kontrol Českom logicky spôsobilo koncentráciu osôb v prihraničných oblastiach, pretože chcú byť čo najbližšie trás, ktorými sa dostanú do Nemecka. Snažíme sa o ich usmernenie tak, aby neohrozovali cestnú premávku, či netáborili v lesoch. Ak si však niekto myslí, že zavedením hraničných kontrol s Maďarskom cudzinci zázračne zo Slovenska zmiznú, mýli sa, alebo nerozumie problematike nelegálnej migrácie," uzavrel minister vnútra SR Roman Mikulec.

Foto: Vladimír Benko, MV SR