Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. august 2021, pondelok
 

Vďaka práci polície je majetkovej trestnej činnosti čoraz menej

08. 11. 2011

Postupne sme informovali o vývoji a odhaľovaní násilnej a mravnostnej trestnej činnosti, ktoré majú dopad na životy a zdravie občanov. V súvislosti s majetkom je pre občanov dôležité predovšetkým to, aby ku krádežiam ich majetku nedochádzalo. Preto má polícia za cieľ chrániť majetok občanov a znížiť počet majetkovej trestnej činnosti. Prioritne sa polícia sústredí na krádeže motorových vozidiel, krádeže vlámaním a ostatné krádeže.

Polícia má dlhodobý cieľ zabraňovať krádežiam motorových vozidiel, čo sa nám v tomto roku aj darí. Je to najmä z dôvodu, že vypátrané kradnuté autá sú často poškodené, znehodnotené a pre občana nepoužiteľné. Pozornosť polície sa preto sústreďuje najmä na zabraňovanie ich kradnutiu. Preto sme prijali viaceré opatrenia, nielen čo sa týka častejších hliadok v rizikových oblastiach, ale aj kroky, ktoré sťažujú samotnú legalizáciu kradnutých vozidiel, napríklad zverejnenie odcudzených vozidiel na internete na našej stránke: http://www.minv.sk/?odcudzene-mot-vozidla. Na základe medzinárodného dohovoru je zabezpečené prepojenie národných evidencií vozidiel jednotlivých krajín využívajúcich túto medzinárodnú sieť (EUCARIS). Na návrhy polície bolo tiež prijatých niekoľko legislatívnych opatrení sťažujúcich legalizáciu kradnutých motorových vozidiel ako zavedenie kontroly originality alebo zavedenie vysokého stupňa bezpečnosti v súvislosti s falšovaním dokladov od vozidiel. Zintenzívnila sa tiež hliadková činnosť a zvýšil sa počet policajtov vo výkone. Aj na základe týchto opatrení sa počet krádeží motorových vozidiel postupne znižuje. Za deväť mesiacov tohto roka polícia zaznamenala 2.049 prípadov krádeží motorových vozidiel, čo je o 20% menej ako v porovnateľnom období minulého roka (2.568). Rok predtým (2009) evidujeme 2.902 ukradnutých vozidiel, v roku 2008 sme zaznamenali 3.132 odcudzených áut a v roku 2007 to bolo až 3.611 ukradnutých vozidiel. Informácie, že by polícia štatisticky znižovala počty ukradnutých áut tým, že ich kvalifikuje ako trestný čin používanie cudzieho motorového vozidla nie je pravdivá. Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla je tak ako v minulosti, aj teraz v policajnej štatistike vykazované pod tým istým kódom. Ak policajt právne kvalifikuje skutok ako neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, vždy sa to odzrkadlí v tom istom čísle. Cieľ polície je krádeže motorových vozidiel znižovať. Uvedené čísla teda odzrkadľujú aj znižovanie počtu neoprávnených používaní cudzích motorových vozidiel.

Aj samotní občania by však nemali zabúdať na prevenciu pred krádežami áut. Po opustení vozidla by nemal kľúč zostať v zapaľovaní, okná je potrebné zavrieť a dvere zamknúť. Ak máme alarm, či mechanické zabezpečovacie zariadenie, používajme ich. Vozidlo v opustených, tmavých uličkách s nižším pohybom ľudí môže byť pre páchateľa ľahká korisť. Takéto miesto je pre zlodeja príležitosť. Vo vozidle by nemalo zostávať nič cenné. Navigácia na čelnom skle alebo autorádio, z ktorého sme neodňali predný panel môžu lákať zlodejov. Aby sme po príchode k vozidlu nenašli rozbité okno, poškodený zámok či interiér, veci z vozidla nosme radšej so sebou.

Historický pokles polícia zaznamenala aj v počte krádeží vlámaním, ktorých za prvých deväť mesiacov tohto roka evidujeme 9.894, čo je o 9% menej ako v rovnakom období minulý rok (10.875). Za posledné roky tak klesol počet krádeží vlámaním v tomto období pod hranicu 10 tisíc prípadov. V roku 2009 evidujeme 11.349 krádeží vlámaním, v roku 2008 sme zaznamenali 11.491 takýchto prípadov a v roku 2007 to bolo až 13.328 krádeží vykonaných vlámaním. Svoj majetok môžeme chrániť aj osobne tým, že pri odchode z bytu, domu, či prevádzky poriadne zavrieme okná a zamkneme dvere. Bezpečnosť priestorov a bytov na prízemí zvyšujú mreže alebo bezpečnostné fólie na oknách. Bezpečnostnými dverami a zámkami si zase môžeme zabezpečiť vchody. Páchateľa môže odradiť aj zabezpečovacie zariadenie akým je alarm. Možnosť pripojenia na pult centrálnej ochrany ponúkajú krajské riaditeľstvá Policajného zboru.

O 6% nižší je aj počet ostatných krádeží, ktorých za deväť mesiacov v tomto roku evidujeme 17.187, teda o 1.053 menej ako v porovnateľnom období minulého roku (18.240). V predošlom období bolo ostatných krádeží omnoho viac, než je v súčasnosti. V prvých deviatich mesiacoch v roku 2009 evidujeme 24.326 ostatných krádeží, v roku 2008 to bolo 25.573 a v roku 2007 sme zaznamenali až 28.232 takýchto trestných činov.

Sťažiť majetkovú trestnú činnosť páchateľom krádeží môžu aj občania. Ak máme pri sebe cenné veci, majme ich vždy pod kontrolou. Taška na ramene, či ruksak na chrbte v preplnenom hromadnom dopravnom prostriedku môže byť po vystúpení ľahšia o doklady, peňaženku alebo iné predmety. No aj doma by sme mali byť pred zlodejmi na pozore. Do bytu nevpúšťajme neznáme osoby, pretože vždy nemusí ísť o pracovníkov plynární, elektrárni alebo zamestnancov vodárne. O koho v skutočnosti ide si vopred radšej preverme. Opatrní by sme mali byť aj pri iných neznámych osobách, ktoré z rôznych dôvodov zazvonia pri našich dverách.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby